بایگانی برچسب: s

سبیبه و ذوالفقار!

اگر به برچسب “اقتصاد دستوری” رمی نشود؛ گوشه ای از مواجهه حضرت امیر(ع) با بازار فیزیکال عصر خویش است:

 • محیط بازار بدون اجاره توسط حاکم در اختیار مردم است؛ بدون اینکه همه کارکُن دولت و اجیر او باشند! این کارپردازی حاکمیت، قیمت تمام شده را برای مردم کم می کرد.
 • حکم بازار، حکم مسجد است؛ هرکس به غرفه ای سبقت گرفت تا شب از آن اوست؛ تا تحرک اقتصادی طبقات پایین را تامین کند و همه چیز برای برندگان تمام نشود.
 • بازار تخصصی (راسته های خاص)، شفافیت اطلاعات و مقایسه اش، موجب تنظیم طبیعی قیمت هاست. اینجا هم بدین بهانه، بازار آزاد رقابتی آدام اسمیت شکل نمی گرفت!
 • بر “احتکار منافع” کنار “احتکار کالا” نظارت می شود تا انحصار مجوزها و مانند آن شکل نگیرد.
 • بر”تحکم در بیوعات” نظارت می شود تا تبانی قیمت و دامپینگ ها شکل نگیرد.

ذوالفقار نماد جهاد با کفر و نفاق بود که زیاد از او شنیده ایم؛ سبیبه نماد مبارزه با بغی اقتصادی و تجاوزهای بازار است که از آن کمتر شنیده ایم.

* برشی کوتاه از جلسه ۱۷ شرح نامه۵۳ است بحثی بسیار مهم که توصیه می کنیم کامل بشنوید.

محسن قنبریان

۱۷/ درسهایی از نهج البلاغه

جلسه هفدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر می‌شود.

بحث طبقات اجتماعی۲
تدبیر امیرالمومنین برای جلوگیری از نظام طبقاتی؟!

 1. نظریه اجتماعی تسخیر متقابل، بستره چینش اصناف
  • این نظریه در آیه۳۲ زخرف/ بیانات شهید مطهری دراینباره
  • این تدبیر در اصول قانون اساسی/ بیان شهید بهشتی در اینباره
 2. تنظیم گری پسینی و نظارت
  • انحاء این تنظیم گری در سیره حضرت:
  – تنظیمات درونی خود اصناف
  – تنظیم گری بین اصناف برای جلوگیری از تجمیع و ائتلاف مشترک المنافع
  – فرصت های مالی و اعتباری برابر برای اصناف

دریافت سخنرانی «۱۷/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۱۷/ درسهایی از نهج البلاغه

شیعه‌تر از علی؛ کاتولیک‌تر از پاپ!

حجت‌الاسلام قنبریان

 • عده ای تحمل آزادی اش را نداشتند و عده ای تحمل عدالتش!
 • این مکتب هنوز همان جور است …

برگرفته از سخنرانی شب ولادت امام علی(ع)

 برای تفصیل و قضاوت بهتر فایل کامل صوتی را اینجا بشنوید.

چکیده بحث را اینجا بخوانید.

۰۹/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)

جلسه نهم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، منتشر می‌شود.

 • حرکت وضعی و انتقالی تاریخ!
 • پیگیری مفهوم “ولایت” و ضدیتش با مفهوم “ارباب”
  – بیان عجیب دیگری از رهبر انقلاب(۶۶/۴/۱۲): سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام)
 • تعیین حاکم در اسلام دو راه دارد: نصب/ انتخاب مردم
 • دو جا انتخاب مردم:
  ۱. جایی که نصب[خاص] نیست مثل دوران غیبت
  ۲. جایی که به نصب عمل نشده(مثل دوران خلافت امیرالمومنین)!
  – دومی را از کسی دیگر غیر از ایشان نشنیده ام بعید است در قم همه قبول داشته باشند! نمیدانم هنوز خودشان قبول دارند؟!!
  – شواهد و ادله ایشان…/ غیر از این برداشت را جفای به اسلام می داند!
 • امام و رهبر انقلاب، رأی اکثریت را جای بیعتِ گذشته می داند.
  اهل حِلّ و عقدِ دیروز چگونه به مثابه صندوق رای امروز است؟!…
  – هرچه از نقش مردم کم شود، خوانش “ولایت”، “ارباب” میشود!
  دوست حزب اللهی، سقیفه را دموکراسی(!) می خواند! اما غدیر و بیعت۳۵هجری را مردمسالاری نمی دانند!
 • یک انقلابی دیگر (زبیر پسر عمه پیامبر و علی) که همسن علی(ع) بود و در کودکی هم اسلام آورد و همه عملیاتها شرکت داشت و برای ولایت، مقابل سقیفه، تحصن کرد و حتی دست به شمشیر برد… اما در ماجرای جمل نه فقط مقابل ولایت ایستاد بلکه “ارباب” شد!…

حجت الاسلام قنبریان

دریافت «۰۹/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)» | “دریافت از پیوند کمکی

۱۶/ درسهایی از نهج البلاغه

جلسه شانزدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر می‌شود.

بحث مهم طبقات اجتماعی

 • طبقات در نهج البلاغه چه نسبتی با نظام طبقاتی و طبقات اجتماعی دارد؟!
 • اصناف و اقشار هم به منزلت های اجتماعی می انجامد! ائتلاف برخی مشترک المنافع ها باهم و تشکیل طبقه برخوردار منتفی نیست! راه حل حضرت امیر(ع) چیست؟!
 • نظام طبقاتی نوین، با تحرک اجتماعی اجمالی از نظام طبقاتی های کهن تفاوت یافته؛ اما آیا نظام طبقاتی حذف شده؟!
 • آیه۳۲ زخرف در اینباره چه می گوید: خوانش طبقاتی و خوانش بی طبقه از این آیه!
 • دو راه حل حضرت امیر(ع) برای جلوگیری از نظام طبقاتی:
  – زیر ساخت اجتماعی اصناف: مبتنی بر نیاز متقابل و اصلاح همدیگر
  – قواعد تنظیم گر برای تعیین سهم و حد هر صنف

دریافت سخنرانی «۱۶/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی


ادامه خواندن ۱۶/ درسهایی از نهج البلاغه

۰۸/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)

جلسه هشتم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، منتشر می‌شود.

حجت الاسلام قنبریان

دریافت «۰۸/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)» | “دریافت از پیوند کمکی


سه دستور خوش‌گمانی از امیرالمومنین (علیه السلام)

خلاصه‌ای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم

فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.

حجت الاسلام قنبریان

۰۷/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)

جلسه هفتم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، منتشر می‌شود.

یادآوری: انقلابی راسخ باید دستگاه واژگانی و منظومه معرفتی مکتب را بشناسد تا از مصادیق زمان مند به حقایق واژه ها برسد و مصادیق نو را بشناسد

 

 • بدون آن به دو ورطه می افتد:

۱. ظاهرگرایی ساده باورانه: جایی که روح از آن آموزه رفته اما فرم و کالبد مانده! و انقلابی ظاهربین در آسودگی!(مثالهای تاریخی)

۲. جمود بر گذشته و تحجر مقابل هر پدیده نو و افراطی گری از ترس به خطر افتادن مکتب(مثالها)

 • تطبیق بحث در ضمن یک مفهوم:

– مکتب اسلام جای “ارباب”(نفی در ۴آیه)، “ولایت” آورد.

– بدون درک حقیقت و هستی ولایت، پوسته حقوقی کمکی نمی کند و قابل تنزیل به ارباب میشود!

– تصویر عملی و برساخت کنشی برخی معمم از شاه، ولیّ بود و الان هم برخی افراطی از ولایت، ارباب است!

– نفی ارباب گرایی در قرآن از انبیاء و فرشتگان تا احبار و رهبان!

– در واقع نفی: استبداد دینی، دیکتاتوری سیاسی!

– موجب: استقلال و آزادی است!

 •   “ولایت”، در جوهره با “ارباب” متفاوت و نافی هر استبداد و حافظ استقلال و آزادی است.

– هشدار شهید مطهری از تنزیل تقلید به سرسپردگی (کمی از جملات ایشان)

 

حجت الاسلام قنبریان

دریافت «۰۷/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)» | “دریافت از پیوند کمکی

۱۵/ درسهایی از نهج البلاغه

جلسه پانزدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر می‌شود.

بحث مهم سنت های اجتماعی و سازه های فرهنگی

 • چیستی این سنت ها؛ نه تشریع نه بدعت!
 • چرایی این سنت ها؛ مگر دین ناقص است؟!
 • علت فاعلی این سنت ها: صدور هذه الامه!
 • دو بیان علمی برای توجیه و چگونگی این سازه های فرهنگی-اجتماعی
 • بدون این ابتکارات حوزه های علمیه یا به سلفی گری یا سکولاریسم گرفتار میشوند!
 • قدرت نرم حکومت برای راهبری مردم به مقاصد اخلاقی و ارزشی، همین سازه هاست
 • غایت و کارکرد این سنت ها؛ دو استاندارد مهم:
  – موجب الفت اجتماعی
  – اصلاح و صلاح مردم
 • نیاز کارشناسی و مباحثه با دانشمندان در اینباره

دریافت سخنرانی «۱۵/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۱۵/ درسهایی از نهج البلاغه

۰۶/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)

جلسه ششم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، منتشر می‌شود.

 • بعثت یک اثاره(شکوفایی درون) و یک ثوره(انقلاب اجتماعی-سیاسی) است.
 • اثاره چه وقتی ثوره میشود؟!
  وقتی شاهد غیب، به همراه مومن غیب، “سنت” می گذارد!(مثالها…)

– انقلابیگری یعنی عقلانیت، اما هرگز محافظه کاری نیست

انقلابی گریِ منحصر به فرد علی(ع) چگونه ثابت و استوار می ماند؟! فرمولش چیست؟!

وزیر در تنزیل ، امیر در تأویل
پیامبر(ص):انا اقاتل علی التنزیل و علی یقاتل علی التأویل(بحار ج۳۲ص۲۰۳)

توضیح:

 • – هر مکتب یک دستگاه واژگانی دارد. واژگان، نو می شوند و واژه های جدید می آیند(صلاه، حج/ منافق، فاسق، مومن و…/ القارعه و…)
 • – واژه ها برای “حقایق” وضع می شوند نه “مصادیق”(میزان برای وسیله سنجش وضع شده چه ترازوی دو کفه ای چه دیجیتالی و چه موجود سنجش گرِ نیّات و اعمال)
 • – مصادیق متنوع یا کاملتر واژه ها پی در پی می آیند(ائمه کفر، مصداق کاملترش طلحه و زبیر و معاویه خواهد بود)
 • – تأویل، رفتن به سمت مصادیق اکمل است!
 • – کسی که تأویل ها را نیابد، انقلابی نمی ماند؛ چون در یک مصداق می ماند و بعد ریزش می کند!
  فرمول: انقلابی باید به حقایق مکتب نو برسد و مصادیق نو را بشناسد؛ طوطی نباشد!
 • کارخواست دهه فجر: فهم عمیق اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی و…
 • – دستگاه واژگانی خمینی را بشناسید!
 • – هم مباحثه می خواهد هم صفای باطن!

دریافت «۰۶/ سخنرانی با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)» | “دریافت از پیوند کمکی