درس گفتار/ شرح حدیث جنود عقل و جهل

درس گفتار کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در ماه رمضان سال ۱۳۹۶ منتشر می‌شود.

 1. دریافت جلسه نخست «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 2. دریافت جلسه دوّم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 3. دریافت جلسه سوّم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 4. دریافت جلسه چهارم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 5. دریافت جلسه پنجم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 6. دریافت جلسه ششم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 7. دریافت جلسه هفتم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 8. دریافت جلسه هشتم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 9. دریافت جلسه نهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 10. دریافت جلسه دهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 11. دریافت جلسه یازدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 12. دریافت جلسه دوازدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 13. دریافت جلسه سیزدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 14. دریافت جلسه چهاردهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 15. دریافت جلسه پانزدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 16. دریافت جلسه شانزدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 17. دریافت جلسه هفدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 18. دریافت جلسه هجدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 19. دریافت جلسه نوزدهم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 20. دریافت جلسه بیستم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 21. دریافت جلسه بیست و یکم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 22. دریافت جلسه بیست و دوّم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 23. دریافت جلسه بیست و سوّم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

 24. دریافت جلسه بیست و چهارم «شرح حدیث جنود عقل و جهل» | “دریافت از پیوند کمکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *