بایگانی دسته: سخنرانی‏‏‌ها

۲۵/ درسهایی از نهج البلاغه

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و پنجم/ ۳۱شهریور۱۴۰۲

فراز مربوط به احکام خراج

 • گزارشی تاریخی از خراج
  – از مقاسمه تا قباله!
  – مصارف خراج
  – تامین حقوق عمومی از این منبع
 • نکات مهم فراز:
  – تلازم صلاح جامعه به صلاح خراج دهنده
  – تلازم خراج با آبادانی زمین
  – تلازم کاهش خراج با مزیت های سیاسی
  – نسبت مستقیم عمران زمین با تحمل مردم

دریافت سخنرانی «۲۵/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۲۵/ درسهایی از نهج البلاغه

رشد با مدیریت کمبودها

جزوه “رُشد با مدیریت کمبودها” از استاد قنبریان که محصول یک دهه سخنرانی ایشان در محرم است، چشم ما را به روی زوایا و آدمهایی از کربلا باز میکند که کمبودهایشان کافی بود تا به حسین و قیام او «نه» بگویند و از ضیافتِ عاشورا جا بمانند.

از کمبودِ منزلتِ اجتماعی تا نقصِ عضو و ضعفِ قوای جسمانی تا نقصِ مالی و فقر تا آدمهای گنهکاری که ناامیدی شان از گذشته باعث نشد تا آینده شان را هم به کام افسردگی و انزوا ببرد.

همراه با راهکارهایی از دلِ روایاتِ کمترشنیده شده برای جبرانِ نقصهایی که که گاه اصلا ناخواسته و محصولِ یک فعل غلط در اجداد خانوادگی یا یک سیاست غلط اجتماعی بوده!

اینکه چگونه فقر خود را ترمیم کنیم یا چگونه آبروی اجتماعی کسب کنیم یا چگونه برای آینده خود برنامه ریزی کنیم
همه را میتوانید به بیانی شیوا و جذاب در صوت و جزوه مشاهده کنید و در تبلیغش کوشا باشید.

لینک سخنرانی: سخنرانی/ رشد با مدیریت کمبودها

با تشکر از برادر سید محمد سیدی

سخنرانی/ غیبت؛ پایان نهضت یا قعود؟!

 

سخنرانی شهادت امام حسن عسکری/ ۱مهر۱۴۰۲

حجت الاسلام قنبریان/ هیات صاحب العصر اراک

 • نهضت محض الاسلام در دوره امام رضا(ع) غیر قابل حذف شد
 • علت حصر ائمه بعد از امام رضا(ع)
 • دو طرح الهی برای قیام اهلبیت تا پرشدن زمین از عدل
 • بداء و انحصار قائم در امام دوازدهم
 • غیبت آن نهصت های قبل را تبدیل به قعود می کند؟
 • بازتولید قعود متکی به دسته ای از روایات
 • پاسخ به این روایات و وجه جمع با روایت دیگر
 • راه اصیل همین است که امام خمینی علیرغم برخی مراجع و عرفاء باز کرد
 • یاران امام زمان(ع) در حدیث لوح به یاران خمینی شبیه اند یا اصحاب القعود؟!

دریافت «سخنرانی/ غیبت؛ پایان نهضت یا قعود؟!» | “دریافت از پیوند کمکی


ادامه خواندن سخنرانی/ غیبت؛ پایان نهضت یا قعود؟!

۲۴/ درسهایی از نهج البلاغه

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و چهارم/ ۳شهریور۱۴۰۲

فراز مربوط به کارگزاران

بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین

پی جوی احوال

فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا
– توضیح سیره حضرت درباره زیاد بن ابیه و اشعث

کفایت شهادت بازرسان وقتی اجماع کنند.
– در صورت شک، مجازات نه اما تعویض!
موضوعیت داشتن مجازات بدنی برای کارگزار فاسد

مجازات تشهیر!
– تفاوت تشهیر در آیین دادرسی ج.ا و عهدنامه و فقه؟

مجازات مضاعف مسئولین در نظر رهبر انقلاب

دریافت «۲۴/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی»

ادامه خواندن ۲۴/ درسهایی از نهج البلاغه

۲۳/ درسهایی از نهج البلاغه

شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و سوم/ ۲۷مرداد۱۴۰۲

فراز مربوط به کارگزاران

 1. گزینش کارگزاران و شرائط آن
  – شاخص بیرونی و قابل سنجش نه درونی (حاصل از قوای مثبت یا منفی)
  معنای بیوتات صالحه چیست؟! زمینه الیگارشی نمی شود؟!
 2. جبران خدمت و میزان پرداخت به آنها
  – رزق نه اجرت!
  – معنای اسباغ رزق؟
  – دو مبنای فقهی میزان پرداخت از بیت المال
  – تعابیر چندگانه عهدنامه دراینباره

حجت الاسلام محسن قنبریان

دریافت سخنرانی «۲۳/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن ۲۳/ درسهایی از نهج البلاغه

سخنرانی/ فقه در میدان سیاستگذاری اقتصادی

ارائه حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی/ ۲۲مرداد۱۴۰۲

در این ارائه تمایز “مکتب و نظام اقتصادی” با “علم اقتصاد” و با “روابط اقتصادی” معلوم و “فقه پیشرو” و “پیرو” معلوم می شود.

 

برای وضوح بیشتر این مطالب را ببینید:

دریافت «فقه در میدان سیاستگذاری اقتصادی» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن سخنرانی/ فقه در میدان سیاستگذاری اقتصادی

سخنرانی/ توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا

سخنرانی «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در دهه دوم مراسمات ماه محرم ۱۴۰۲ ش، به همت هیات اصحاب الحسین(ع) دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

دریافت شب نخست «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب دوّم «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب سوّم«توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب چهارم «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب پنجم «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب ششم «توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن سخنرانی/ توحید و کرامت انسان در نهضت عاشورا

سخنرانی/ عاشورا به وقت شام!

حجت الاسلام قنبریان در دهه دوم ماه محرم ۱۴۰۲ ش، به همت هیئت الزهرا(س) دانشگاه شریف سخنرانی با عنوان «عاشورا به وقت شام!» دارند. این سخنرانی منتشر می شود.

دریافت شب نخست «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

 • اعتماد به نفس دستگاه اموی
 • گوشه ای از تدابیر اموی درباره عاشورا
 • معادله را یک زن به هم زد!

دریافت شب دوّم «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب سوّم  «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

 • دوگانه جماعت-امامت
 • پیراهن عثمان
 • سه قاعده روشنگری زینب کبری و اسرا:
 1. امید به خدا و وجدان عمومی
 2. سنخیت نه سجاعت
 3. مجاوره-محاوره

ادامه خواندن سخنرانی/ عاشورا به وقت شام!

سخنرانی/ سه آزادی، سه انتخاب

سخنرانی «سه آزادی، سه انتخاب» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در ماه محرم ۱۴۰۲ش، به همت «هیأت منتظران حضرت مهدی (عج) بهبهان» منتشر می‌شود.

دریافت شب نخست «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب دوّم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب سوّم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب چهارم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب پنجم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب ششم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب هفتم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب هشتم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب نهم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب دهم «سه آزادی، سه انتخاب» | “دریافت از پیوند کمکی


ادامه خواندن سخنرانی/ سه آزادی، سه انتخاب

سخنرانی/ عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان

سخنرانی «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در ماه محرم ۱۴۰۲ش، به همت «هیئت محبان سیدالشهداء (ع)» منتشر می‌شود.

دریافت روز نخست «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز دوّم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز سوّم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز چهارم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز پنجم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز ششم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز هفتم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز هشتم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز نهم «عاشورا، تلاقی توحید و کرامت انسان» | “دریافت از پیوند کمکی