سخنرانی/ درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)»، ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان، با محوریت کتاب چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)، در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منتشر می‌شود.

دریافت جلسه نخست سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه دوّم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه سوّم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه چهارم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه پنجم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه ششم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه هفتم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه هشتم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه نهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه دهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه یازدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه دوازدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه سیزدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه چهاردهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه پانزدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه شانزدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت جلسه هفدهم سخنرانی «درس‌هایی از چهل حدیث امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)» | “دریافت از پیوند کمکی

جلسه اول
 • روش و ضرورت چهل حدیث خوانی
 • این سلسله گفتار چگونه تنظیم میشود؟
  – سه فصل از مطالب مشاع چهل حدیث امام
  ۱. ما با خود چه می کنیم؟ دنیا، شهوات و گناهان با ما چه می کنند؟
  ۲. چگونه از مرداب درآییم؟! توبه و عزم و…
  ۳. اعمال مقبول چگونه میشود؟ و چه می کند؟
 • حظ و بهره های دنیا با ما چه می کند؟
  – مانع عبادات و ریاضات
  – کراهت از مرگ و عزیمت
  – بغض نسبت به خداوند لحظه مرگ
 • چرا حظ های دنیا چنین می کند؟
  – ما ولید و فرزند دنیاییم!
  – لطف خداوند درباره امیال دنیوی!
  – هر میل با ارضاء شدت می یابد تا همه قلب را دنیا بگیرد!
 • عبادات برای مهندسی معکوس تعبیه شد!
  – از قرنطینه الزامی رمضان بیشتر استفاده کنیم

تفصیل را بشنوید!

جلسه دوم
 • توصیه به خمینی خوانی در اخلاق و سیاست
 • بیان دیگری از چهل حدیث درباره اینکه چگونه لذت های دنیا وجهه قلب را از آخرت می گیرد؟!
  – هر عمل هوشیارانه مثل قلم مو زدن بر بوم نفس و نقاشی کردن آن است.
  – قاعده: هرچه توجه به دنیا بیشتر شود، غفلت از آخرت بیشتر میشود!
 • چرا مصرف دنیا، حب آن را زیادتر می کند؟
  – فطرت حب بقاء داریم اما باور قلبی به دار فناء بودن دنیا نداریم لذا متغیرهای دنیا محبوب ما در آن میل فطری میشود
 • دو ابزار مهندسی معکوس:
  ۱. بلایا که موجب تنفر و کاهش حب دنیا میشود
  ۲. عبادات و ریاضات شرعی
 • روش درمان دنیا زدگی در روضه ها(بلایا و مصائب اولیاء الله)!
جلسه سوم
 • حظ ها و لذت های طبیعی دنیا وقتی امیال ما را پاسخ می دهند، میل شدید و شهوت پدید می آید
  – شهوات با ما چه می کنند؟!
 • شهوات انسان را به رقّیت و عبودیت اهل دنیا می کشاند!
  – این اسارت و رقیت، حریّت و شرف را از انسان می گیرد.
 • در قابل عبادات -بخصوص شاقه- از این رقیت آزاد و طبیعت و بدن را منقاد روح می کند.
  – بدن مثل ملائکه میشود …
 • سه اثر عبادات:
  ۱. صورت زیبای عمل در آخرت، نعمت های بهشت میشود
  ۲. اینجا موجب عزم و اراده و منقاد کردن بدن و طبیعت میشود
  ۳. ای بسا مَجاز به حقیقت راه یابد و ذکر به مذکور رسد
 • روایات ائمه(ع) و مواعظ نفیس امام درباره تهجد
 • حضور قلب در گروی استغاثه به امام زمان(ع)
  – محبت او را رایگان داری و با ریاضتی به دست نیامده، این متاع ارزشمند را خرج تحصیل عبادت و اثر بخشی آن کن!
جلسه چهارم
 • انسان در بدو امر حیوان بالفعل، انسان بالقوه
  – شریعت حیوانات: اداره شهوت و غضب!
  – قوه شیطنت هم به کمک انسان می آید و او را حیوان عجیب و غریبی می کند! با ظاهر صلاح، مال مردم خوری می کند و…!
  – معارف و عقاید هم پایمالش میشود! مرجئه گری را معاویه و عمروعاص ساختند الان در هیاتها و مساجد ما هم نفوذ می دهند!
 • انسانیت ولادت ثانویه و تحصیلی
  – قاعده: میزان باز ماندن از حق = میزان متابعت از هوای نفس
  – حکومت عدل در مملکت درون بعد از تسلیم شدن شهوت و غضب به مقام شرع و عدل!
 • امام نبض و رگ خواب مذهبی ها و هیاتی ها را می شناسد می داند روی امیرالمومنین حساسند با آن تربیتشان می کند!
  – بزرگترین ترس و اضطراب امیرالمومنین(ع) از تبعیت هوای نفس کردن ماست!
 • مواعظ دلنشین امام در اینباره…
  – اگر این مواعظ امام خمینی را مدتی بعد از روضه ها بخوانیم آدم می شویم!
جلسه پنجم
 • چگونه شهوات انسان را تا شیطنت می برد؟
  – قلب وسط مُلک و ملکوت و یک آینه دو وجهی
  – وجهه عالم ملک قلب توسط حواس ظاهری و خیال و وهم تصویر می گیرد
  – با شدت التذاذ و شهوت به دنیا، همّ او منحصر در دنیا میشود
  – این وجهه متوجه ملکوت سُفلی که عالم جن و شیاطین است میشود
  – القائات شیاطین و سوسه و شک ها زیاد میشود
  – اراده تابع همین القائات میشود
  – اعمال را تابع آن اراده!
 • بی حساب نیست در مدرنیته و غلبه جلوات دنیا، سخن از جن و شیاطین هم بیشتر شده!
 • باید گوش قلب و وجهه ملکوتی آنرا با مجالس ذکر و خواندن آیات الهی کمک کرد…
جلسه ششم
 • گناهان با ما چه می کند؟!
 • اثر سیئات و اعمال زشت در ما شدید تر است!
 • شباهت و تفاوت امراض نفسانی با جسمانی
  – امراض جسمانی با مرگ تمام اما امراض نفسانی تازه آشکار و دردناک میشود!
  – طبیب این امراض انبیاء و اولیاء اند
  – دوا، اعمال صالحه و پرهیزها، منهیات و محرمات است
  – در بین دواها و پرهیزها، واجبات و محرماتشان مهمتر و بین ایندو ، محرمات مهمتر است!
  – “ذنبِ مانع” را باید یافت و آنرا از بین برد!
 • قوه و توان انتقال از معصیت به طاعت، با جذبه محبت خدا و اولیاء خدا حاصل میشود.
  – استفاده اخلاقی از مجالس سیدالشهدا!
جلسه هفتم
 • فصل دوم در منجیات و نجات بخش هاست
 • اول پس از یقظه، توبه و انابه است
  – توبه خروج از طبیعت و انابه رجوع به پروردگار است!
 • مواعظ جانبخش امام درباره لزوم توبه بخصوص در جوانی
جلسه هشتم
 • منزل توبه
  – دو رکن توبه
  – دو شرط قبول(تدارک تروک)
  – دو شرط کمال(تدارک حظوظ)
 • راه علمی برای ایجاد ندامت
 • شروع به توبه، مبغوض را محبوب خدا می کند و کاستی ها با رحمت مواجهه می شود
جلسه نهم

 منزل عزم

• عزم جوهر انسانیت و عامل امتیاز
• تفکر و حزم(دوراندیشی) و نشکستن تصمیم موجب شدت عزم
• لهویات و بخصوص مغنیّات عامل کاهش عزم
• نکاتی درباره موسیقی
– دو مبنای فقهی در اطراب؛ وصف صوت یا وصف نفس؟!
– سخن ابن سینا در مقامات العارفین؛ آیا عرفان صدای ساز لازم دارد؟!
– موزیک هیجان خفته و انباشت نفس را بیدار می کند؛ اگر اسیر شهوات، شهوت و اگر خالی از شهوت، هیجان آن مرتبه!
– اگر موزیک بر مضمون غلبه کند نوحه و قرآن هم اثر معنوی ندارد و همان هیجانات خفته را بیدار می کند!

جلسه دهم
 • منزل عزم ۲
 • آناتومی اخلاقی انسان:
  – حوزه ادراکها
  – حوزه امیال و قوای تحریکی
 • تدارک عزم از ادراکات:
  – حزم(عاقبت اندیشی) ریشه عزم ، صحت و قوت عزم
  – فکر در جوانب و تبیّن قبل از عزم
 • تدارک عزم در قوای تحریکی:
  – نشکستن تصمیم پس از عزم
  – ترک لهویات بخصوص غناء
  – صبر و جزع نکردن
جلسه یازدهم

عمل مصیب۱

 • احسن عمل دو ویژگی دارد:
  خشیت/ نیت صادق
 • خشیت تامین کننده تقواست که :
  – هم از مصلحات نفس است
  – هم اثر اعمال در قلب را زمینه سازی می کند
 • نیت صادق روح عمل است و موجب اصابت به هدف و اثر بخشی به قلب
 • میزان، خلوص از تشریک است:
  – شرک آشکار، ریای فقهی و عمل برای رضای دیگران؛ که موجب بطلان عمل هم هست
  – شرک خفی که برای رضای خود است و موجب عدم قبول و عدم اثر است
  – نماز شب برای توسعه رزق و صدقه برای رفع بلا از این قسم است
 • رحمت پروردگار در این مقام
جلسه دوازدهم

عمل مصیب ۲

 • کلماتی از امام در اهمیت ورع
  – شرط تاثیر اعمال، ورع است!
  – بدون ورع ولایت هم نیل نمیشود!
 • بسنده به ایمان بجای عمل، دسیسه معاویه و عمرو عاص
  – بدتر از دسیسه صفین و حکمیت از شیعه امیرالمومنین تلفات می گیرد!
  – ساخت معاویه با قرائت ولایت بجای عمل در بین دوستان امیرالمومنین رونق گرفت!
 • ادامه سخنان امام در شرط نیت صادق برای مصیب شدن عمل
  – فرق بین نتیجه و غایت در عمل
  – غایت باید خداوند و رضای او باشد ولو نتیجه به غیر او می رسد.
  – گوشت قربانی به فقیر می رسد ولی انگیزه انجام رضایت خداست.
جلسه سیزدهم

عمل مصیب ۳

 • نیت صادق شرط عمل مصیب
  – زنجیره:
  نیت(اراده باعثه به عمل) ⬅️ تابع غایات متصوره ⬅️ تابع ملکات نفسانیه ⬅️ تابع شاکله درونی
 • نیت افضل از عمل
  – نیت صورت فعلیه و ملکوتی عمل
  – نیت فصل و ممیز اعمال
  – وجه: “النیه هی العمل”!
  – وجه:” نیه المومن خیر من عمله”!
 • سختی مراقبت از عمل بعد از انجام
جلسه چهاردهم

خوف از عبادات!

 • عبادت ثنای معبود است
 • عبادت خداوند غیر ممکن است چون شناختش ممکن نیست!
 • لطف حق در تعلیم عبادات
 • چنین عبادتی جای عُجب ندارد!
  – دین فروشی و حسین فروشی از مشروب فروشی و مواد فروشی بدتر است!
  – برخی بی نمازها از ما بهترند!
 • اتکال به عمل و عبادت ممنوع، فقط اتکال به فضل خداوند
جلسه پانزدهم

تعادل خوف و رجاء، فصل رویش فضایل

 • توازن خوف و رجاء موثر در اخلاق و روان و تن
 • راههای تامین خوف:
  – عبادات ما جای ترس کمتر از گناهان ندارد!
  – تفکرهایی که امام پیشنهاد می کند
  – مناجات خائفین و…
 • راه تامین رجاء
  – نظر به فضل و کرم الهی نه اعمال خود
  – کثرت عطاء، جود الهی را بیشتر می کند
 • روش درست روضه خوانی
جلسه شانزدهم

ذاکر همنشین خدا!

 • موسی(ع) پرسید: خدایا نزدیکی که “نجوا” کنم یا دور که “ندا” دهم؟!/ فرمود: من همنشین کسی هستم که یادم کند.
 • توجیه علامه مجلسی از سؤال موسی(ع)؛ سؤال از ادب دعاست!
  – به خود بنگرم دورم و باید ندا دهم، به تو بنگرم نزدیکی و باید نجوا کنم!
  – قانون هندسه در متافیزیک ساری نیست!
 • توضیح امام:
  – اصلا قرب و بُعد برای خداوند بی معناست هم حسی و ظاهری و هم معنوی و باطنی
  – کلمات قرب خداوند همه مَجاز است!
 • رابطه خدا و خلق:
  رابطه قیّومیِ خداوند و رابطه تعلّقی خلق!
  – شما با تثورات خود رابطه ای مثل رابطه قیومی و آنها با شما رابطه تعلقی دارند!
 • مجرای فیض در انسان، درک اوست ؛ درک این مهم، مخ دعاست
 • مواعظ جذاب امام درباره خالی گذاشتن قلب برای خداوند!
جلسه هفدهم

کارکرد ذکر

 • از مصلحات اخلاق و اعمال
  – دل را نرم و دل نرم فرمانبردار است
 • اگر صورت آخر انسان و جزء عناصر هویتی او شود!…
 • سه لایه مرتبت انسان
  – ذکر باید از قلب در این لایه ها سریان یابد
 • برای ذکر قلبی باید زبان تلقین کند مثل تلقین به طفل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *