بایگانی برچسب: s

الهیات جنگ دائمی فقر و غنا

سخنرانی حجت الاسلام قنبریان مورخه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، بمناسبت سالگرد پیام قطعنامه با موضوع «الهیات جنگ دائمی فقر و غنا» منتشر می‌شود.

الهیات جنگ فقر و غنا، داخلی هم بشود؟!

دلایل مخالفان:

 • شعار مارکس و ایده سوسیالیست های افراطی است!
 • “شکاف طبقاتی” را “شکاف عاطفی” هم می کند!

نقد:

 • تفاوت حرف امام و مارکس؟!
 • جنگ فقر و غنا از طرف مرفهین بی درد علیه محرومان شروع شده نه بالعکس!
 • قرائت قرآن و سنت و آمارهای عینی از این جنگ!
 • جنگ فقر و غنا از سوی پابرهنگان علیه فساد و تبعیض و بی عدالتی است نه آدمها!

این الهیات در سطح بین المللی، جنگ بماند یا به رقابت (چین-آمریکا/ سرمایه داری-سرمایه داری) تنزل کند؟!

دو مساله زیر بنایی و اختلافی بین مردان جمهوری اسلامی:

 1. تقدم “قدرت ملی” یا “ثروت ملی”؟! مقابل آمریکا، کره شمالی شویم یا چین؟!!
 • سانسور راهبرد اصلی انقلاب!
 • گروهی هم قائل به ژاپن اسلامی یا حتی امارات شیعی!
 1. تقدم “جمهوری اسلامی ایران” یا “انقلاب اسلامی”؟!!
 • اردوگاه اول در مردان جمهوری اسلامی فراگیرتر!
 • اصلاح طلبان واقعی از “ثروتِ” طبقه مرفه دنبال “قدرت” برای “مشروطه سازی ولایت” و دموکراسی لیبرال اروپایی
 • راست ها دنبال لیبرالیسم اقتصادی و نظام تک حزبیِ سیاسی و “ماشین امضاء کردن ولایت” با پدیده “ولایت اداری”!
 • راه اصلی انقلاب باز سانسور بین این دوگانه ها!

دریافت سخنرانی «الهیات جنگ دائمی فقر و غنا» | “دریافت از پیوند کمکی

پیوست اول نشست: الهیات جنگ دائمی فقر و غنا

ادله مخالفان

مصاحبه مصطفی ملکیان با اندیشه پویا شماره ۲۱آبان۹۳

نقد این بیانات را در فایل صوتی نشست از حجت الاسلام قنبریان بشنوید!

پیوست دوم نشست: الهیات جنگ دائمی فقر و غنا

 

سخنرانی حسن روحانی در آیین گشایش همایش راهبرد بهره برداری از ذخایر گازی کشور
ماهنامه راهبرد شماره۳۹
تقدم ثروت ملی بر قدرت ملی!
تقدم جمهوری اسلامی ایران بر انقلاب اسلامی!

اثر این رویکردها در الهیات جنگ فقر و غنا را در فایل صوتی نشست از حجت الاسلام قنبریان بشنوید!

الهیات جنگ دائمی فقر و غنا

دو سؤال اساسی بحث:

 1. این ادبیات و الهیات، داخلی هم بشود یا فقط مصرف خارجی(استکبار و آمریکا ستیزی) داشته باشد؟
  این همان شعار مارکس نیست؟!!
  داخلی شدنش به امتدادهایی مثل اسلام آمریکایی و درگیری با منش های اسلام درباری و مرفهین بی درد و مانند آن است؛ بنظرتان مدیران فرهنگی-سیاسی آنرا به صلاح میدانند
  از روشنفکرانی که آنرا موجب شکاف عاطفی و تنش اجتماعی می شمارند، چیزی خوانده اید؟!
  اگرصرفاً برای مصرف خارجی بماند، جز آمریکا پرستان مخالفی در حاکمیت ندارد؛ آیا این تقلیل و تنزیل را امام خمینی می پذیرد؟
 2. در همان عرصه بین المللی؛ جنگ و مقاومت بماند یا رقابت؟
  جنگ فقر و غنا ، مستکبر-مستضعف ؟ یا رقابت سرمایه داری-سرمایه داری؟!
  به تعبیر دیگر مقاومت انقلاب اسلامی مقابل استکبار جهانی بماند یا به رقابت چین-آمریکا شدن تأویل برده شود؟
  اینجا معرکه آراء درون مردان جمهوری اسلامی است.
  چیزی از مواجهه تقدم جمهوری اسلامی ایران بر انقلاب اسلامی شنیده اید
  چیزی از تئوری تقدم ثروت ملی بر قدرت ملی می دانید
  برخی رقابت را هم واقعی نمی دانند و سازش و رفاقت، راهبردشان است.
  از راهبرد ژاپن اسلامی و مالزی شیعی در اجرا چیزی می دانید