۱۶/ سلسله بحث درسهای نهج البلاغه

وحدت شیعه و سنی از منظری دیگر

شرح خطبه ۱۲۷
میلاد پیامبر و امام صادق(ع)

سوال یک: آیا امیرالمومنین(ع) با وجود قسیم الجنه و النار بودن و اینکه محبتش تمییز دهنده اشرار از اخیار و مومن از کافر است؛ اجازه می دهد با محبت و ولایت او امت دو پاره ی مقابل هم یا کشور دو شقه شود؟!

سوال دو: آیا علیرغم اعتقاد به شهادت حضرت زهرا(س) و قصاص نشدن قاتلین ایشان مجازیم الان پرچم انتقام خون آن حضرت را برداریم؟! مجازیم آن انتقام را نشان مذهب و جنبش های خود کنیم؟!

سوال سه: چرا رئیس مذهب تشیع در حکمت الهی و تدبیر معصومانه امام قبلی، به لحاظ نسلی هم متصل به امیرالمومنین(ع) و هم متصل به ابوبکر است؟!!

دریافت جلسه شانزدهم «سلسله بحثهای نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی


وحدت شیعه و سنی از منظری دیگر!

شرح خطبه ۱۲۷ / چکیده بحث

میلاد پیامبر و امام صادق(ع)

س۱: آیا امیرالمومنین(ع) با وجود قسیم الجنه و النار بودن [۱]و اینکه محبتش تمییز دهنده اشرار از اخیار و مومن از کافر است[۲]؛ اجازه می دهد با محبت و ولایت او امت دو پاره ی مقابل هم یا کشور دو شقه شود؟!

ج۱: در خطبه۱۲۷ جوهره خارجی گیری و تکفیر را از جمله این می شمارد:

 • “اگر بر این عقیده پافشاری می کنید که من خطا کردم و گمراه شدم، چرا همه امت محمد(ص) را به خاطر گمراهی من گمراه می شمارید؟! چرا آنان را به خطای من مواخذه می کنید، و به گناه من کافرشان می دانید؟! شمشیرهای خود را بردوش نهاده اید و برسالم و ناسالم فرود می آورید…”
 • بعد از توصیف تکفیر آنان و مقایسه با روش رسول الله(ص) می فرماید: “به زودی دو گروه در ارتباط با من هلاک می شوند:
  • یکی دوستی که در محبت به من زیاده روی می کند و این اورا به سوی باطل می برد!
  • دیگری دشمنی که در کینه توزی من زیاده روی می کند و این دشمنی اورا به سوی باطل می کشاند!
  • بهترین مردم درباره من مردم معتدل هستند پس همواره ملازم آنها باشید و با اکثریت همگام و همراه باشید(الزَموا السَّوادَ الاَعظَم) زیرا دست خدا بر سر جماعت است. از پراکندگی و تفرقه بپرهیزید…”
 • محبت افراطی را، “غلو” و بغض افراطی را “برائت” و… معرفی کرده اند [۳]اما ظاهرا بتوان افراط را در عرض هم دید!
 • نمط اوسط(مردم معتدل و وسط) نه حب افراطی دارند نه بغض افراطی! آیا یعنی کمی بغض اشکال ندارد؟!!
 • یعنی غیر از اینکه محبت را به غلو نمی کشانند، به تعصب مذهبی هم نمی کشانند که حق بودن علی(ع) بر همه پیروان سرایت و خود را حق مطلق و رقیب را باطل مطلق بشمارند! یعنی غیر از اینکه اشکال و شبهه شان درباره امام را به برائت و ستیز با او نمی کشانند، بغض را به پیروان سرایت نمی دهند و تکفیر و خارجی گری راه بیاندازند! آن مقدار بدوی شبهه و بغض با مدارای امت و بحث و …راه نجات دارد!

پس نمی خواهد حب او، اینجا جامعه مسلمانان را تقسیم کند و مقابل قرار دهد.

آیا اگر برای یکی از ائمه(ع) فرصتی پیش می آمد تا شیعیان را کشوری جدا مقابل امپراطوری اموی یا عباسی کنند، چنین می کردند؟! چنانچه اموی ها کشوری در اندلس مقابل امپراطوری عباسی نگه داشتند!

ظاهرا نه! ائمه(ع) خود را امام بشر و امام همه مسلمانان می دانستند و می خواستند اصلاح امت کنند نه فقط پیروان را صاحب کشوری کرده با عامه ستیز یا سازش کنند[۴]!

س۲: آیا علیرغم اعتقاد به شهادت حضرت زهرا(س) و قصاص نشدن قاتلین ایشان مجازیم الان پرچم انتقام خون آن حضرت را برداریم؟! مجازیم آن انتقام را نشان مذهب و جنبش های خود کنیم؟!

ج۲: نه! آن مطالبه پس از ظهور و شروع رجعت است؛ الان مطالبه کردنش خلاف دکترین خود ائمه(ع) است!

 • به این معما دقت کنید:
  • قاتلین سیدالشهدا همه قصاص شدند، اما پرچم نهضت های شیعی در دوره اموی و عباسی و حتی ظهور حضرت مهدی(ع) طلب ثار و انتقام خون حسین(ع) است! در زیارات و ندبه ها دائم می خوانیم.
  • در حالیکه قاتلین حضرت زهرا(س) قصاص نشده رفتند، اما انتقام حضرت پرچم جنبش های شیعی نشده است و هیچ نمونه ای از ائمه حتی برای ظهور حضرت قائم(ع) در اینباره نیست!
 • روایات قصاص ضرب و هتک حضرت صدیقه(س) در مجامع روایی شیعه، همه مال دوره پس از ظهور و شروع رجعت هاست[۵].
 • یکی از اقسام رجعت، رجعت استحضاری است که کسانی توسط حضرت مهدی(ع) از برزخ احضار می شوند[۶]. مضمون روایات یاد شده می گوید، انتقام فاطمه(س) شروع رجعت استحضاری است[۷]. شتاب کردن به آن (چه با انتقام از عامه و چه شعار کردنش برای نهضت)پیش از ظهور فقط صدمه به اردوگاه و نقشه و تدبیر ائمه شیعه است!

س۳: چرا رئیس مذهب تشیع در حکمت الهی و تدبیر معصومانه امام قبلی، به لحاظ نسلی هم متصل به امیرالمومنین(ع) و هم متصل به ابوبکر است؟!! امام صادق(ع) از جهت پدر نتیجه امیر المومنین و از جهت مادر نتیجه ابوبکر است(ام فروه مادر امام هم از جانب پدر و هم مادر به ابوبکر می رسد[۸]!)

پیام این تولد:

– حقانیت بخشی به خلفاء نیست چنانچه از جانب امام صادق(ع) روایت جعل کردند که: ابوبکر مرا دوبار متولد کرد!

-پلورالیسم هم نیست که هم سنی حق است و هم شیعه! و اینها دعوای زرگری است ائمه با خلفاء مشکلی نداشتند!

– اما قطعا این قدر هست که نزاع عقیدتی را جنگ نژادی و بین نسلی نکنیم! بلکه با مدارا در یک امت واحد مذهب حق را پیش ببریم! چنانچه در صدر خطبه ۱۲۷ حضرت امیر(ع) فرمود؛ بخاطر گمراهی اولی، کل امت را گمراه نگیریم (احتمال قصور و استضعاف و… جدی است) و مواخذه آنها را با ستیز با عامه و تکفیر پی نگیریم. ام فروه و قاسم پدرش از نوادگان ابوبکر اما از محبین و شیعیان و مثل پدرشان محمد بن ابی بکر شدند. این نمادی روشن برای امکان اصلاح امت با مدارا و  لزوم دوری از سرایت کینه و عداوت به کل پیروان است[۹].

(برای قضاوت درست بی نیاز از شنیدن فایل صوتی نیستید!)

[۱] الکافی ج۴ص۵۷۰

[۲] امالی صدوق ص۴۶

[۳] شرح ابن ابی الحدید ج۸ص۱۱۸و۱۱۹

[۴] برای تفصیل به جلسه دوم سخنرانی امام و روح جمعی امت و چکیده آن رجوع کنید:

رهبر امت؛ نه فقط امامِ مذهب!

[۵] کمال الدین ج۱ص۲۵۳/عیون ج۱ص۵۸/دلائل الامامه ص۴۵۵/ سرور اهل ایمان ص۶۵تا۶۷/ مختصر البصائر ص۴۴۸تا۴۵۰ و…

[۶] درباره اقسام رجعت به رشحات البحار آیت الله شاه آبادی کتاب رجعت رجوع کنید

[۷] برای تفصیل در اینباره سخنرانی خون خواهی و خیر خواهی و چکیده اش را ببینید:

سخنرانی/ خون‌خواهی و خیرخواهی

[۸] الکافی ج۱ص۴۷۲/ المقنعه ص۴۷۳/ تهذیب ج۶ص۷۸/ احتجاج ج۲ص۴۷۴/تحریر الاحکام ج۲ص۱۲۳/ منتهی المطلب ج۱۳ص۳۰۱/ الدروس ج۲ص۱۲/ مرآت العقول ج۶ص۲۶/ الحدائق ج۱۷ ص۴۳۶/ کشف الغطاء ج۱ص۸۸/ جواهر الکلام ج۲۰ص۸۸/ موسوعه خوئی ج۱۵ص۳۲۱/ و…

[۹] در اینباره سه یادداشت زیر را بخوانید:

 1. http://mghanbarian.ir/doc/410/
 2. http://mghanbarian.ir/doc/413/
 3. http://mghanbarian.ir/doc/415/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *