سالگرد رحلت سید مصطفی

نسخه دوم مرجع و رهبر شیعیان شدن، اقتضائی دارد که سید مصطفی مثل نوادری از فرزندان زعماء و فقهای بزرگ شیعه داشت:

نسخه دوم شدنش نه به خاطر انتساب و نزدیکی به پدر یا مدیرِ بیت پدر بودن، بلکه با اثبات علمی و عملی خود و در معرض ارزیابی جامعه علمی و مردم نهادن خود بود.

آیت الله مصطفی در کنار شاگردی و تقویت درس امام، معاصر با او در جوانی درس خارج فقه و اصول و فلسفه داشت و در معرض ارزیابی مجتهدان بود.

کتب تالیفی او: مبارزات عملی او:
  • در قم: ۸کتاب فقهی و فلسفی.
  • در تبعید به ترکیه: ۲کتاب فقهی.
  • در تبعید به نجف: بیش از ۱۰ اثر.
  • چند نوبت زندان شدن.
  • تبعید به ترکیه و نجف(شرط قطع ارتباط با مبارزین برای جواز ورود به ایران را نپذیرفت).

اینگونه نسخه دوم بودن یا نبودنش برای امام قابل ارزیابی می شد؛ نه اینکه اختیار مُهر و مدیریت بیتِ مرجعیت امام جای آن نشسته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *