۳ – عرفان و سیاست

میرزا ابراهیم شریفی، شاگرد سلوکی و داماد سید علی قاضی و حلقه اتصال شاگردان قاضی به هم است. داماد قاضی میشود و پس از عزیمت به ایران جمع شاگردان رو به پراکندگی می نهد.

متولد سیستان است. در قم شاگرد فقهی شیخ عبدالکریم بود که بعلت تظاهرات علیه حضور خاندان پهلوی با پوشش نامناسب در حرم حضرت معصومه مورد پیگرد واقع شد و به نجف رفت.

در نجف شاگردی سید ابوالحسن و نائینی و عراقی کرد و با قاضی سلوک اخلاقی را طی کرد.

به سیستان برگشت و مقبول مردم منطقه حتی اهل سنت واقع شد.

به توصیه آیت الله کاشانی نامزد انتخابات مجلس (دوره۱۹) شد و با عمو زاده اسدالله علَم که عضو لژ فراماسونری پهلوی بودرقابت کرد. رژیم بر حذف او فشار آورد و رأی مردم برای رقیب درباری او خوانده شد. اعتراض عمومی مردم درقیام ۱۹بهمن سیستان درحمایت از او و نتیجه انتخابات بود.

برای او حکم اعدام بریده شد که با پادرمیانی آیت الله کاشانی و تماس آیت الله بروجردی با دربار به مصادره همه اموال تقلیل و پس از شکنجه بسیار و بیماری آزاد که همان موجب رحلت ایشان شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *