بایگانی برچسب: s

آب از دهان، آب از چشم

برای دریافت در اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید

گرسنگی دنیا و اشتهاء به لذائذ آن، “آب از دهان” جاری می کند؛ فقر معنوی و اشتیاق به مقامات آن، “آب از چشم” جاری می کند.
(شبهای قدر ۹۹)