حقوق مقامات!

چنانچه در اسلاید پخش شده توسط سازمان اداری و استخدامی ملاحظه می کنید:

در قوه قضائیه حقوق ۱۸۴ میلیونی و در مجریه حقوق ۲۸۴میلیونی و در مقننه حقوق ۸۳میلیونی و در نهادهای زیر نظر رهبری حقوق ۴۸میلیونی داریم!

درحالیکه طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مقامات عمده اینها از مقامات اند[۱]:

و مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی باید از بیت المال “رزق” بگیرند نه “اجرت و قیمت بازاری کار[۲]“:

رزق از بیت المال در یک مبنا باید “به قدر ضرورات زندگی” و در مبنای دیگر “به قدر کفاف” و متوسط زندگی باشد[۳]:

آیا نظام پرداخت ما اسلامی است؟!!

 

محسن قنبریان

[۱] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052

[۲] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/

[۳] https://lib.eshia.ir/10141/2/153

و:https://lib.eshia.ir/10141/2/154

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *