۰۱/ منطق نظام پرداخت حقوق مقامات

 

مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری هست باید “ارتزاق” شوند نه اینکه “اجرت”(قیمت بازاری) بگیرند. و ارتزاق حداکثر بقدر کفاف است[۱].

ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات هم ۲۴عنوان که الان برخی در مظان حقوق های بالا و حتی نجومی هستند را “مقامات” معرفی کرده است[۲]:

در “رزق گرفتن” فاعل برای خدمت عمومی فارغ میشود و به قدر سامان زندگی و کفافش به خانواده اش پرداخت میشود نه اینکه به ازاء کار و نوع کارش برایش “قیمت بازاری و اجرت” در نظر گرفته شود.

محسن قنبریان

[۱] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/

[۲] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *