بایگانی برچسب: s

قاتق نان در خوزستان قاتل جان شده است!

خوزستان:

 • اولین استان صنعتی ایران!
 • رتبه نخست تولید کشاورزی(بخصوص محصولات استراتژیک)
 • رتبه دوم یا سوم صادرات غیر نفتی !

درعین حال:

 • رتبه دوم بیکاری کشور!
 • رتبه دوم حاشیه نشینی و محرومیتهای آن!

ایندو باهم چگونه ممکن است؟!!

نفت ، آب ، بندر

سه قاتق نان خوزستان:

 • بیشترین صنایع اش پیرامون نفت(رتبه اول صنعت)
 • بخاطر رودخانه های متعدد و خاک حاصلخیر(رتبه اول کشاورزی)
 • بخاطر بنادر متعدد امکان صادرات بصرفه

پس چرا رتبه دوم بیکاری و حاشیه نشینی است؟!!

صنایع بزرگ مثل نفت و کشت و صنعت:

 • از طرفی با جذب غیر بومی(برخی آمارها تا ۳۰۰هزار نیروی شاغل غیر بومی)!
 • از طرف دیگر با عدم رشد و توسعه صنایع کوچک، بیکاری را افزون کرده است!
 • با تصاحب زمین ها، حاشیه نشینی و فقر را!
 • با تبدیل شهرها به دو طبقه شرکتی و مردم، با امکانات متفاوت (از خوراک تا سلامت و آموزش وتفریح)، تبعیض و شکاف اجتماعی و شکاف عاطفی و افزایش تنش و ناامنی را موجب شده است!

آب و رودخانه ها و شطها:

 • در گذشته عامل پیوند و وحدت و همبستگی طوایف و اقوام
 • برداشتهای بی رویه از سرچشمه ها به امید سازندگی و آبادانی در استانهای دیگر، زندگی اینان را به مخاطره و فقر، مهاجرت و حاشیه نشینی و نا امنی را موجب شده است!
 • تبعیض بین استانی و نقض اصل۴۸ قانون اساسی را موجب شده است. با کارون و کرخه نرخ بیکاری و فقر در استانهایی کاهش و در خوزستان افزایش یافته است!

مدیریت صنایع استان:

 • بجای از بین بردن تبعیض و دوگانه شرکتی-محلی با کمک درآمدهای نفتی ، به چند کلیشه بی ثمر مثل ساخت مصلی و تامین مالی برنامه های فرهنگی، چند مرکز عمومی برای اهالی در شهرهای نفتی بسنده شده است!(مقاله: شکل گیری جامعه دوگانه در شهرهای نفتی ایران را بخوانید)
 • رتبه آخر مدیریت استان در ارزشیابی وزارت کشور(سال۹۸)!
  درحالیکه چنین استانی مدیریت های زبده تری میخواهد؛ با عین حال همین مدیریت های آخر لیست بخاطر بعضی از خدمات پیش گفته مورد حمایت اکید مقامات فرهنگی مذهبی بوده اند!

پیوست قاتق نان در خوزستان قاتل جان شده است!

مقاله: شکل گیری جامعه دوگانه در شهرهای نفتی ایران (با تاکید بر شهرستان ماهشهر)
فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی زمستان۹۶

مطالعه آنرا به نخبگان و تحلیل گران و مطالبه گران استان خوزستان پیشنهاد می کنیم!

چه و از کی مطالبه کنیم؟!

نخبگان اجتماعی و رسانه ای خوزستان مراقب باشند اعتراضاتِ بحران آب به مخاصمه مردم-مردم نیانجامد!

پروژه های مربوط به انتقال سرچشمه های کارون به اصفهان و کرمان و یزد که بخصوص در این دولت اوج گرفت؛ در میزان و نحوه انتقال، باید عادلانه و عالمانه بازبینی شود؛ اما اعتراض از سیاستها نباید به دعوای خوزستان-اصفهان و… بیانجامد.

مومنین! دچار “صرتم بعد الموالاه احزاباً” (بعد از یکپارچگی ، گروه گروه شدید) نشویم.

همه باهم دنبال تحقق اصل ۴۸ قانون اساسی باشیم.

اصل ۴۸ قانون اساسی:
در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.