سخنرانی/ گذر از سیمِ خاردارِ درون

تأثر پذیرفتن رهبری از کتاب «وقتی مهتاب گم شد» بهانه ای شد جهت صحبت از راهبردهایی در جهت خودسازی و کارهای فرهنگی برگرفته از سیره شهدای عزیزِ دفاع مقدس. این سخنرانی با عنوان «گذر از سیم خاردار درون»  توسط حجت الاسلام قنبریان ایراد شده است.

دریافت سخنرانی « گذر از سیمِ خاردارِ درون» | «دریافت از پیوند کمکی»

سبک ویژه شهدا برای جمع خودسازی و فعالیتهای سیاسی-اجتماعی : گذر از سیم خاردار درون!

(چکیده ای از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان در گلزار شهداء ۹۶/۱/۱۷)

نیاز به این سبک

جوان انقلابی امروز در مختصات نجف ۵۰ سال پیش نیست که دهها سال عزلت و درک استاد و… داشته بعد دستفیب و مدنی و… شود وارد کار اجتماعی سیاسی شود. ضرورتهای انقلاب اسلامی و اقتضائات خون شهدا هرروز ما را در سنگری میفرستد.

حساب کاملین و واصلین مثل امام از ما جداست. ما در کارهای واجب سیاسی- اجتماعی مان ممکن است دچار افتهای معنوی شویم به حسب خودسازی عقب بیافتیم. میبینیم برخی انقلابی های دیروز امروز همان جورند که بنی صدر و بازرگان بودند که روزی در ستیزشان بودند. این سبک شهدا جمع بین تهذیب نفس و درونگرائی با فعالیت اجتماعی است و بهترین سبک برای سالکین انقلابی است.

شرح روائی این سبک

این سبک در این جمله خلاصه است: “برای گذر از سیم خاردار بیرون از سیم خاردار درون باید گذشت”!

اما این یک جمله از شهید چیت سازان یا یک تایید از رهبر انقلاب نیست، سبک پیشنهادی اهلبیت است که در دفاع مقدس مجسم شده است و از قضا انس با سیره آن شهدا و مجاهدان این سبک را باور پذیر و جذاب میکند.

چند مثال از این سبک

 1. یکی از سیم خاردارها و موانع بیرونی چه در عرصه خانواده چه کارهای فرهنگی وسیاسی “پراکندگی امور و تشتّت و جمع نشدن کارها” است
  راه حل اهل دنیا: تسلط و غلبه ای از خود نشان بده . سمتی یا مدرکی بگیر .با بچه های بالا ارتباط بگیر تا حساب ببرند!
  راه حل شهدا از امیرالمومنین است: لابد تواضعم کم است!  یعنی سراغ مانع درون میرود، میگوید شاید سیم خاردار درون مانع آفرین شده.
  “بخفض الجناح تنتظم الامور: با بال گستراندن امور تنظیم میشود”(غررالحکم)
 2. “گوشمان نمیدهند، حساب نمیبرند”!…
  راه حل فرعونها: مکرها و حیله ها! آدمهای موثر و نافذ را شکار کن، با غیبت و نمامی و هرچه ممکن است خودت را چارمیخه کن.
  راه حل شهدا: تحقیر نفس نزد خدا ! عجیب است . وقتی از مجموع حرکات ما “من” ترشح شود “من” دیگران را تحریک میکند و هر منی پی آقائی خود می افتد و کسی گوش شما نمی دهد اما وقتی از شما خود شیفتگی استشمام نشد و علیرغم علم و فن خود را ناچیز دیدی و از باد “من” خالی شدی بقیه هم منقادت میشوند.
  “من حقر نفسه عظم: هرکس نفس خویش را تحقیر کند تعظیم میشود”.
 3. “کارها به سرانجام نمیرسد .آرزوها و آرمانها محقق نمیشود. حتی دیگران هم آمده اند اما به مانع میخوریم به نتیجه نمیرسیم”!
  راه حل اهل دنیا: درمقابل این سیم خاردار اهل دنیا یا “میبرند” یا “میپرند” یا ناامید میشوند و مایوس و یا ناخالصی و زهرماری با کار قاطی میکنند تا جلو بروند!
  راه حل شهدا: “لابد اخلاصم کم است”! خیلی عجیب است ناخالصی درون ما(سیم خاردار درون) مانع میشود در بیرون که نتوانیم ادعای دین خالص را به نتیجه برسانیم.
  “من اخلص بلغ الامال: هرکه خالص شد به آرزوها رسید”.
  خالص کردن خود، خلوت میخواهد. روز نمیتوانی شائبه ها وناخالصی ها را پیدا کنی. ناخالصی های درون در شب تاریک پیدا میشود. سحر و خلوت میخواهد.
 4. برتری طلبی ها و رقابتهای غیر سالم و حسادتها و… مانع بیرونی دیگری است که تازه وقتی جمعی راه انداختید و به موفقیت هایی رسیدید شروع میشود.
  راه حل فرعونها: خاک کردن حریفاست. با انسان بی عرضه حسادت نمیکنند، باعرضه هم بلد است حریف را ضربه فنی کند و برخی هم میکنند که می بینیم.
  اما سبک شهدا: “شب برات میگم”! خیلی بچه باشی شب پا میشی از رقیب نزد خدا شکایت میکنی. کمی بزرگتر باشی ازش میگذری و ایمان داری عزت و ذلت از جای دیگر است. مالک باشی شب پا میشی برایش دعا میکنی. میگوئی سرخم می سلامت شکند اگر سبوئی.
  “بالاخلاص یتفاضل العمال: با اخلاص(خدا دیدن و خود ندیدن)کارگزاران ازهم برتری میگیرند”
  از فردا تو برتری و مولا بالایت میبرد
 5. …..

ما لازم است حتما روش و سبک خودمان را پیاده کنیم. با سبک فرعونها و قارونها نمیتوان کار اجتماعی سیاسی دینی کرد. این سبک را باید با انس با سیره شهدا یافت و رفت.

(به همه عزیزانی که دغدغه کار فرهنگی و سیاسی برای انقلاب دارند توصیه میشود حتما فایل صوتی این سخنرانی را گوش دهند و با مثالها و تحلیلهای بحث آشنا شوند).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *