بورس گَزیده‌ها!

روستای مال ملّا با مشارکت ۴۰میلیاردتومانی در بورس لقب مال استریت و روستای بورسی ایران گرفت!
حالا با ضرر ۲۵میلیاردی، “بورس گَزیده”ای است که سوژه مستندها خواهد شد!
خسارت فرهنگی نهادهای اقتصادی سرمایه داری بر فرهنگ کهن عشایری-روستائی مان صدچندان از خسارت مالی آن عزیزان است!
یک قدم مانده تا مال در عرف عشایری(=سیاه چادرهای ایل) به “مال” در عرف کلانشهرهای مدرن(=مرکز خرید و مصرفی بزرگ) بدل شود!

یک سؤال مهم:
ریسک احیای تعاونی های کهن عشایری و توسعه اش به غیر محصولات لبنی چقدر بیشتر از ریسک ضرر در بورس بود که بدان سو نمی رویم؟!

تا ۱۳۳۵ دومیلیون زن عشایری و روستایی در ۴۰۰هزار تعاونی (واره) مشارکت اقتصادی داشتند؛ بدونی که هیچ عضو مردی بپذیرند!

2 دیدگاه در “بورس گَزیده‌ها!

  1. بر اساس کدام محاسبه علمی سهم ۲۵٪ برای تعاونی را توصیه می کنید؟ اگر شهید مطهری و شهید بهشتی زنده بودند، قطعا نظر خود را تعدیل می کردند. آنان در زمان هیمنه و قدرت شوروی زندگی می کردند، اما شما شاهد سقوط آن بودید؛ ولی هنوز مانند مارکس و لنین صحبت می کنید. با اطمینان به شما عرض می کنم که نظرات اقتصادی شما باطل است. به عنوان کسی که مدرک تحصیلی دکتری دارم، در سه کشور زندگی کرده ام، مدیر شرکت خصوصی هستم و موهای بیشتری را نسبت به شما سفید کرده ام، استدعا دارم که در مسائل اقتصادی اظهار نظر نکنید و در حوزه معنویت و تبلیغ متمرکز بمانید. این فایل را هم ببینید تا متوجه شوید که غیر از کوبا و مالدیو نقش تعاونی در اشتغال نزدیک به صفر است:
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/meetingdocument/wcms_222036.pdf&ved=2ahUKEwi-8qHbvYPvAhUB76QKHaeqC9IQFjAFegQICBAC&usg=AOvVaw37ahBnxNksRe0w-1EOKFNt
    و اما شما که ضد سرمایه داری هستید، بدانید که در چین ۳۸۹ نفر میلیاردر در سال گذشته شمارش شدند. یعنی هر یک لااقل ثروت ۲۵ هزار میلیارد تومان داشتند. با این وجود، ضریب جینی درآمد در چین ۳۸.۵ و ایران ۴۰.۸ بوده است. راه کاهش جینی این است که اقتصاد دولتی و تعاونی را فراموش کنید. اقتصاد یک علم است و شما مجوز اظهار نظر در آن را ندارید. نه علم اقتصاد را دارید و نه تجربه آن را. آقای محترم! اقتصاد بازی حاصل جمع صفر نیست که ثروتمندترشدن یک نفر مستلزم فقیرشدن دیگری باشد. نگویید کنار کاخ حتما کوخ باید باشد. در عصر فناوری، ثروت زاده می شود!

    1. آن ۲۵٪سهم تعاونی نظر شخصی حاج آقا قنبریان نبوده مجموع نظرات بدنه کارشناسی و اقتصادانهای مرتبط به برنامه های توسعه و متصل به مجمع تشخیص در سیاستهای کلی اصل۴۴ و.‌‌.. است. استدلالها مجال بیشتری می خواهد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.