• مردم ایران دهه هاست در موضع مقاومت هستند.
  • مقاومت، ریاضت نیست.
  • خودآگاه نمودن مردم نسبت به این هویت، یکی از وظایف اصلی دستگاه تبلیغی است.
  • کشف حجاب نکردن قاطبه زنان ایران، مرحله ای از مقاومت فرهنگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *