بیانیه گام دوم انقلاب (۳)

عدالت در این بیانیه

عدالت هم مثل ۷ شعار و بایسته دیگر در این بیانیه یک مقام توصیف دارد و یک مقام توصیه. در مقام توصیف مثل سایر موارد خوانشی تاریخی و پسینی از آن در این ۴۰سال میشود از جمله اینکه انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد… جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه ی کشور کرد و…
بعد هم می نویسند: “البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو مکتب علوی شناخته شود بسی برتر از اینهاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانهاست”.

در قسمت توصیه و بایسته ها برای عدالت از دستگاهی کارآمد با نگاهی تیز بین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد سخن می گویند و باز در اجرا چشم به جوانان می دوزند!

چند سئوال مهم:

  1. باتوجه به اینکه مفهوم مرکزی این بیانیه‌ “نظام سازی انقلابی” است ؛جوانان انقلابی(بخصوص فضلای جوان حوزه و دانشگاه) چقدر در نظریه پردازی برای توسعه ی تقسیم امکانات عمومی کشور و جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور سهم دارند؟!
    ضمانت اجرای این رصدها و طرح های عدالت بخش چه خواهد بود؟!
  2. آن دستگاه کارآمد یکی از دستگاه های موجود کشور(مثلا قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر) است یا “یک” دستگاه جدید؟!
    باتوجه به ضرورت نظام سازی انقلابی تا همیشه، چگونه این دستگاه کارآمد، تدارک یا دستگاه های موجود بدین منظور کارآمد شوند؟! نقش جوانان انقلابی در اجرای آن چگونه است؟!

ظاهرا وقتش رسیده که پس از کلی گویی ها از بیانیه و هم ایجاد شور انقلابی برای تحقیق و تحقق این بیانیه با همایش ها و تجمعات و…؛ به مرور دقتهای تخصصی روی بندهای چندگانه و حل پرسشهای اساسی از آن بندها شروع شود.

شاید دراینباره بیشتر نوشتم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *