مطالبه ی پیروز!

چند ماه اخیر ۳امام جمعه مرکز استان استعفای معنادار داده اند. پس از امام جمعه گیلان و فارس اینبار امام جمعه ایلام!

دو نکته:

  • هیچکدام از اینها ابتدائا تعویض یا استعفاء نداده اند و پس از اعتراضات مردمی یا مطالبه انقلابی نیروهای ارزشی چنان شدند!
  • بخلاف فضاهای تملق و اغراق گرد برخی اعاظم که نبود آقایان را غیرقابل جبران می شمارد، این موارد ثابت کرد جانشینان که معمولا جوانتر هم هستند به خوبی مورد اقبال عمومی تر واقع شده جایگاه بهتری از قبلی ها می یابند!

دو پیام:

  • معلوم شد دعوت جوانان مؤمن انقلابی به مطالبه آرمانها و ارزشها از سوی رهبر معظم انقلاب، صرف سخنرانی نبوده و این دعوت با اجابت همراه است.

همین سه مورد نشان داد که اقلا مطالبات ارزشی و انقلابی، #جزءالعله تغییرات به سمت بهترهاست.

در برخی از این موارد چند دانشجو یا یک طلبه ی انقلابی مطالبه گر ارزشها بوده نه همه مردم شهر یا قاطبه ی حزب اللهی ها!

برگشتن امید به جامعه ی مؤمن و انقلابی بسیار حائز اهمیت است. تا باور کنند اگر مطالبه گر ارزشها و آرمانهای انقلاب باشند حتی اگر طرفشان مهره درشت ها و سابقین انقلاب باشند از سوی نظام و بخصوص رهبر عزیز و انقلابی اش یاری می شوند. این امید هزینه ها و زیانهای مسیر -مثل احضار به دادگاهها که در موارد فوق هم بود- را آسان و شیرین می کند. بلکه به مرور آن رویه های جابجا را هم جابجا می کند!

چنانچه نیروی مؤمن و انقلابی می یابد هر وقت مطالبه غیر انقلابی یا ضد انقلابی و در مسیر شکستن نهادی انقلابی یا عناصری ارزشی و انقلابی است، همین نیروها باید پشت آن نهاد یا شخصیت انقلابی جمع شده، حمایتش کنند و نظام ورهبری را در نگهداری تیرکهای انقلاب کمک کنند.

۲- جزءالعله دیگر این تغییرات مثبت قطعا نصب نیرویی جوان و خوشفکر از سوی رهبری معظم در رأس شورای سیاستگذاری است. قبلی ها هم با این ایرادات واضح مواجه می شدند اما رویکرد خاص ملاحظه کارانه مانع تغییرات ارزشی و انقلابی بود. حال آنکه خانه تکانی انقلابی و ارزشی باید از دستگاه ولایت و منصوبین و منسوبین ایشان شروع شود تا جدی و پیشرونده گردد. برخی از شایستگان دیروز پس از چند دهه اولویتهای دیگر یافته اند و برخی بخصوص از ناحیه ی آقازادگان به ثمر رسیده شان شایستگی شان لکه دار شده است و…! جامعه مؤمن و انقلابی منتظر تغییرات از سوی مدیر جوان دیگر منصوب رهبری در سازمان تبلیغات و تعویض برخی عناصر فسیل شده و بی تحرک و بی ابتکار هم هست. و البته جزء العله دیگر -که جوانان مؤمن مطالبه گرند- هم باید بی تفاوت ننشینند.

تغییر اینان به عناصر جوانتر و پاکتر و انقلابی تر و ارزشی تر، تنفس انقلابی گری و حرکت روبه جلوی این نظام مقدس است.

به امید فرداهای بهتر برای ارزشهای انقلاب

محسن قنبریان
۹۷/۷/۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *