امان از عاجز الرأی!

امام صادق(ع) فرمود: “انّا لانخلو من کذّاب ٲو عاجز الرٲی” ما(شیعیان) خالی از دروغگویان و بی تدبیران نیستیم[۱]!

امیرالمومنین حکمیّت تحمیلی و نتیجه مذاکراتش را یکی از مصادیق “عجز رأی” و “ضعف تدبیر” خواند[۲].️

با نگاه پسینی به عملکرد برخی امیران و مدیران شیعه، نمونههای این سست تدبیری را میبینیم. یکی از آخرین نمونه‌هایش را این سالها و این روزها تجربه می‌کنیم که متٲسفانه با جار و جنجال تدبیر هم قالب شده است!

امام صادق(ع) بدترین[خواص] شیعه را همین “سست تدبیرانی” خواند که به قصد طرفدارسازی و ریاست‌طلبی چنین می‌کنند[۳].

سست تدبیری که خود از ریاست کنار کشد یا کنارش نهند، به مکتب و ملت خدمت کرده است.

[۱] رجال الکشی ص۳۰۵

[۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۲۶٨

[۳] ر.ک:الکافی ج۲ص۲۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *