سخنرانی/ فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی

سخنرانی حجت الاسلام قنبریان در ایام فاطمیه اول سال ۱۴۰۱ ش با موضوع «فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی» در دانشگاه تهران برگزار گردید. سخنرانی این ایام منتشر می‌شود.

دریافت شب اول «فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی» | “دریافت از پیوند کمکیدریافت شب دوّم «فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب سوّم «فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی» | “دریافت از پیوند کمکی

جلسه اول: زنِ نهضت

 • نهضتی مقابل جاهلیت
  – در جاهلیت (قدیم و جدید) زن کالاست!/ یا کالای غارتی یا مصرفی!
  – حجابِ جاهلیت هم از سر عار و عوره (نقطه ضعف) بودن زن بود!
  – تبرّج و لوکس شدنش در جاهلیت مدرن بخاطر پیشرانی مصرف در اقتصاد است
 • آیه ۱۱۷نساء چه می گوید؟!
  – خدایگان مونث با زنده به گوری و عار بودن زن چه نسبتی دارد؟!
  – نشان آن خدایگان در بازار مدرن!
 • فاطمه(س) نه عار نه متبرّج!
  – دختر خدیجه تاجر عفیف
  – فاطمه(س) حجاب را معنای نو داد: تشخص زن برای حضور اجتماعی
  – خانه اش هم صحن جامعه و سرحد مرزها بود!
  – دو یورش!

جلسه دوم: دخترِ نظام

 • نظام در دوره رخاء و غنیمت
  سه خصوصیت:
  اعتبارِ انتساب!/ شروع فرصت ها/ گشایش اقتصادی
  – ازدواج های سیاسی! طلحه باجناق ۴قبضه با پیامبر(ص)؛ دعوا بر سر دامادی!
  – مدینه قبل و بعد خیبر؛ ریشه کنی فقر
 • نا آقازادگی دخترِ نظام!
  – رد اشراف و قبول علیِ فقیر/ مهریه عجیب!
  – شناسنامه تسبیحات حضرت زهرا(س)؛ نفی آقازادگی است!
  – فضه پس از گشایش نه زمان اهل صفه!
  – حتی در دوره رخاء، پیامبر(ص) گردن بند او را لباس جبابره نامید! او هم انفاق کرد
 • چند گریز سیاسی!
  – از سکوت علماء در فتنه می پرسید از سکوت آقازادگان نظام هم بپرسید!
  – رؤسای جناح راست و اصلاح طلب که برخی می خواهند میانجی بین مردم و حکومت شوند(!) اول بیایند پایین شهر بین مردم زندگی کنند!

جلسه سوم: فتنه افّاک

 • نظام در دوره هزینه ها و فتنه ها
 • فاطمه(س) مسئول حفظ میراث شهدا بدون دفتر دستک!
 • جنگ نرم و نیروهای سازمان یافته و غیر سازمانی اش
 • سه سطح کار منافقین:
  ۱. کارکرد اصلی: ۴۸توبه: فتنه گری
  ۲. کارویژه و ماموریت: تقلیب!(قلّبوا لک الامور)
  ۳. کاربست: مرجفون/ خلق افک
 • حقیقت واحد و مصادیق متکثر افک
  – قاعده وضع الفاظ برای حقایق نه مصادیق
  – بهتان و سحر مصداق دیروزی و تحریف رسانه ای مصداق امروزی افک
  – افّاک، مبالغه کمّی و کیفی در افک
 • فتنه های افک در نظام نبوی
  – دو افک به دوهمسر پیامبر/ افک پس از نبی
  – ارکان: اتاق مدیریت افک/ عصبه افک/ مردم معمولی
 • فاطمه و علی و این فتنه:

فاطمه(س) در نهضت و نظام محمدی

سخنرانی ایام فاطمیه اول، برگزار شده توسط مسجد دانشگاه تهران به مورخه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ ، ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان منتشر می‌شود.

جلسه اول: زنِ نهضت

 

فاطمه(س) خصوصیتی دارد که کودکی و نوجوانی و جوانی از تولد تا شهادت در خدمت رسالت بوده؛ هم الگوی دوره نهضت است، هم الگوی دوره نظام؛ هم در غنیمت های نظام، الگوست هم در غرامت ها و هزینه ها. این جلسه اندکی از او در دوره نهضت محمدی(۱۳سال مکه)

 

نهضتی مقابل جاهلیت

در یک کلمه نهضت رسول الله علیه جاهلیت بود. جهل گاهی مقابل علم است (ندانستن) که عیب نیست، نقص است. گاهی مقابل عقل است (نفهمی) که عیب است. جهالتِ مقابل عقل اگر سازمان یافت، ساختار و مناسبات چید، اسمش میشود جاهلیت!

خدای جاهلیت، دست ساز خودشان است. معادشان، پوسیدن است. عقبه اش به “انا لله” نمی رسد به “حتی زرتم المقابر” می کشد! و…

زن در جاهلیت

زن در این مناسبات غلط، عار و عورت(= نقطه ضعف و آسیب) است.

در جامعه غارتی بادیه نشینی، زن کالای غارتی است؛ در کنار اموال غارت میشود. قدرت غارت کردن و جنگ هم ندارد، پس خرج اضافی و مایه فقر است لذا عار و عورت تلقی میشود! بالتبع یا وقت تولد زنده به گور میشود / یا پرده نشین می شود!

جاهلیت مدرن

در دنیای مدرن هم زن کالاست اما کالای مصرفی (نه غارتی/ ولو برده سفید و برده داری جنسی هم کم نیست)!

سرّ ماجرا در این است:

دنیای گذشته، مصرف تابع تولید بود و چون ابزار تولید دستی بود، مصرف اندک (قناعت) یک فضیلت طبیعی بود.

در دنیای جدید، ماشین تولید انبوه ساخت. حالا تولید تابع مصرف شد. اگر بیشتر مصرف نکنند کارخانه داران و کارتل ها ورشکست می شوند. پس مصرف شد پیشران اقتصاد!

مصرف بیشتر هم خود پیشرانی می خواهد؛ که مصرف لوکس و تجملی است! قارونها لوکوموتیو مصرف را می کشند و همه به شوق آن مصرف های لوکس بیشتر مصرف می کنند مصرف هم لوکوموتیو اقتصاد است! اقتصاد هم سیاست و فرهنگ را پیشرانی می کند!

در این دنیا، زن باز کالاست اما کالای مصرف! دقیق تر برای لوکس کردن مصرف و تدارک پیشران اقتصاد، زن موضوعیت می یابد!

* عجیب اینکه پیامبر(ص) فرمود من بین دو جاهلیت مبعوث می شوم! یعنی جاهلیت بر می گردد. قرآن هم از آن خبر می دهد که جاهلیت اُولی ای بود و جاهلیت های دیگر(۳۳احزاب)

آیه عجیب ۱۱۷نساء چه می گوید؟!

“اِن یُدعُونَ الا اِناثاً و اِن یدعُونَ الا شیطاناً مَریداً”

نمی پرستند جز “اناث” را و نمی پرستند جز شیطان سرکش را!

– اناث جمع انثی بمعنی مونث و زنانگی است.

بتهای اعراب جاهلی هم همه نام مونث داشت (لات/ عزّی/ منات/ اساف/ نائله)!

در برخی اخبار هست که در هریک از این بت ها شیطان ماده ای بود که خادمان کعبه او را می دیدند و با او سخن می گفتند!(ر.ک: مجمع البیان)

پس اسطوره های پرستش شان زنانه بود!

با این وضع چگونه زن را در مقام واقعیت اجتماعی آن گونه تحقیر می شد؟!

چون واقعیت زندگی غارتی بادیه نشینی آن اقتضاء را داشت!

جاهلیت مدرن آن ذهنیت را عینیت بخشید. پرستش بازار و سود، زن را هم با همان وجه لوکس سازی کالا محترم کرد!

البته در همان جاهلیت هم زن در سیمای تبرّج و تجمل گاهی ظهور می کرد مثل اُمّ زِمل که الگوی عایشه هم شد…

 

فاطمه؛ زن نهضت!

فاطمه (س) در چنین شرایطی آمد نه عار بود و نه متبرّج!

مادرش خدیجه هم یک زن تاجر بود نه عار بود و نه اهل تبرّج؛ فاطمه وارث او بود.

فاطمه(س) از کودکی در همه عرصه های نهضت هست. از شیر که گرفته میشود تازه در تحریم ۳ساله شعب ابی طالب می رود. ۵ساله جای مادر حافظ پدر میشود هم توطئه ها را به او خبر می دهد هم تحقیر ها (مثل ماجرای شکمبه انداختن بر پیامبر) را با تکریم زایل می کند.

طوری که قصد ترور او می شود!(سیره النبویه ج۱ص۲۶۵)

 ارتقاء حجاب

هر پوشیدگی، حجاب اسلام نیست! چادری که بخاطر عار و عورت سر زن باشد، مقبول اسلام نیست.

فاطمه، زن را به اجتماع آورد اما عفیف. حجاب فاطمه ابزاری برای تامین حضور اجتماعی زن در انجام تکالیف و حقوقش است نه از سر ضعف عار بودن! در فضای اجتماعی همه با وجهه انسانی شان باید بیایند نه با جلوه های مردانه و نه با جلوه های زنانه. حجاب راهی برای این حضور است. این حجاب با حجاب جاهلی زمین و آسمان فرق دارد این میراث فاطمه است.

فاطمه خانه اش هم مرزهای اسلام است دوبار به اندرون خانه او یورش می شود یکبار در لیله المبیت برای ترور پیامبر یکبار پس از پیامبر برای بردن امیر المومنین!

 

(* تفصیل را در فایل صوتی بشنوید
با جسارت بسیار گوش دادن آنرا برای مبلغین ارجمند در این ایام توصیه می کنیم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *