سخنرانی/ مع الحسین علیه السلام

سخنرانی با عنوان «مع الحسین علیه السلام» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان ظهرهای ماه محرم ۱۴۰۱ ش، در هیئت محبان سیدالشهداء ع شهرستان بهبهان منتشر می‌شود.

دریافت روز اوّل سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز دوّم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز سوّم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز چهارم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز پنجم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز ششم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز هفتم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز هشتم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت روز نهم سخنرانی «مع الحسین علیه السلام» | “دریافت از پیوند کمکی

حزب اموی از یک ویژه خواری و تبارگزینی در دوره عثمان شروع کرد. معاویه آنرا به حزب قاسطین ارتقاء داد که جلوی هر برنامه عدالتخواهانه -حتی اگر علی(ع) باشد- بایستد و پیروز شود!

از اواسط صفین، طاغیه نام گرفت، طغیان علیه همه اسلام محمد(ص)!

ولایتعهدی یزید، شروع فسق علنی همان حزب قدرتمند شد! حالا نوبت فروعات احکام شده بود از شراب تا سگ بازی، از بی عفتی تا بزم نشینی های روزانه!

(جلسه اول بحث حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود!)

چکیده جلسه اول:

چرا سیدالشهداء در همه اعلامیه های نهضت سر فسق علنی یزید تاکید داشت؟!

چرا روی ظلم و جور و کفر عملی اینان تاکید نکرد؟!

یک دهه تلاش معاویه برای ولایتعهدی یزید؛ از اول تا آخرش امام حسین (ع) روی فسق علنی یزید تاکید داشت!/ برخی جملات حضرت…

روند تطور مفاهیم اهلبیت درباره حزب اموی:

مستأثرین و ویژه خواران(دوره عثمان)، قاسطین و ضد عدالت ها (اول دوره معاویه)، الطاغیه (کفر عملی و طغیانگران) از صفین به بعد، معلن بالفسق(فسق علنی) دوره یزید

سیدالشهدا پرتکرار  معاویه را طاغیه و یزید را معلن بالفسق می خواند!

به لحاظ سیاسی دست گذاشتن روی فسق علنی یزید، قدرت اجماع سازی داشت!

به لحاظ اجتماعی چ-تاریخی حاوی این درس بزرگ است که همان ویژه خواری و تبار گزینی عثمانی، حزب قاسطینی را موجب شد که موتور جنگی شکست دادن هر طرح عدالتخواهانه (حتی عدالت علوی) شدند، علیه اسلام محمد(ص) طغیان کردند، حالا به مرحله فسق علنی رسیده بود حالا نوبت فروعات احکام از شراب تا حجاب بود!

چکیده جلسه دوّم:

فرزدق شاعر هم مشهور به فسق بود اما وقتی مروان او را از مدینه بیرون کرد، سیدالشهداء به او ۴۰۰دینار داد! به اعتراضی پاسخ داد: بهترین مال آن است که آبرو را حفظ کند!(کنایه از این که زبان فرزدق به هجو ایشان باز نشود)
اما با فسق علنی یزید مطلقا کنار نمی آید! دهه آخر عمر معاویه انکار و رد ولایتعهدی یزید توسط امام حسین(ع) یک محور موکد دارد: فسق علنی یزید!

این تفاوت دو ریشه دارد:

 1. فسق حاکم مثل فسق رعیت نیست! او حکمرانی فسق را نهادینه می کند.
 2. فسق پساکفر هم مثل فسق پیشاکفر نیست!
  فسق پساکفر، فسق ابلیسی است(۵۰/کهف)
  بنی امیه پس از جور و تبعیض و کفر عملی داشتند به فسق پساکفر تظاهر می کردند!

(تفصیل را در فایل صوتی جلسه دوم بحث: حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار می شود! بشنوید!)

چکیده جلسه سوّم:

فسق پسا ظلم و پسا کفر یعنی چه؟!
فسقی که با “اصول” جنگیده؛ با ساخت سلطنت، “امامت” را به محاق برده و با قاسطین شدن، “عدالت” را تحقق ناپذیر کرده؛ حالا به جنگ “فروع” می آید؛ تا علی الاسلام والسلام کند!
شرابخوار و شراب ساز، یزید نیست؛ یزید، جامعه را اهل شراب، بلکه بالاتر در دین حلال اش می کند؛ این فسق یزیدی است!
جای تعجب ندارد؛ وقتی به قصد قربت، “امام” می کشند، طولی نخواهد کشید، به قصد قربت “شراب” بخورند!(چنانچه در مسیحیت)
اصلا روز ورود اسراء همین کار را کرد! “آبجو” را بعنوان مسکر حلال افتتاح کرد و به مبارکی صرف کرد!

(تفصیل را در فایل جلسه سوم سخنرانی حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود! بشنوید)

فسق پسا کفر و پسا ظلم دقیقا چیست؟!

 • نه فسق فردی و نه جمعی، رویه گذاری فسق در جامعه است
 • بعد از کفر و استکبار نسبت به اصول حالا سراغ فروع احکام می آید. فسق را نه فقط رایج می کند بلکه در دین حلالش می کند!

– وقتی “امامت” را “سلطنت” کرده و “عدالت” را با قاسطین منسد کرده، چرا نتواند شراب را مستحب کند؟!!

– خطرناکترین فسق است…

 

وقتی ظلم و کفر به مرحله فسق می رسد؛ ظلم، “ضیم”(ننگ) میشود!

 • میمون بازی یزیدِ حاکم، همه را میمون باز می کند! آن هم با ننگ! ۷۰هزار نفر در تشییع اباقیس (میمونش) باید بیایند! ۵۰ صحابه باید زیر تابوتش بگیرند! این میمون بازی با ننگ است!

چکیده جلسه چهارم:

آنچه از فسق در خیابان های ممالک اسلامی است، فسق شهروندی و مصرف فسق است.

حاکمان فاسق منطقه، توزیع کننده فسق اند. فسق استکباری را وارد جهان اسلام و نهادینه می کنند! بن سلمان با آزاد کردن کازینو، کنسرت مختلط و… دارد فسق کفار را در مکه و مدینه نهادینه می کند.

با الزام امامان جماعت به تلاوت قرآن نجدی، دارد قدم های ابتدایی برای تحریف قرآن برمیدارد!(فعلا فقط قرائتی غیر از روایات ۷گانه قرائت دارد)!

اما کانون های ویژه خوار دوره استعمار با به ظاهر نهادهای بین المللی به مرحله قاسطین رسیده اند. حالا هر عدالت خواهی ای، دخالت در امور کشورها، مورد تهدید شورای امنیت و تحریم و… است! در اینجا آن طاغوت جهانی، فسق پساکفر و پسا ظلم رقم میزند: علیه مشترکات ادیان شده، حرامهای آن را حلال می کند! هم جنس بازی مطرود همه ادیان را حلال و قانونی کرده، کلیسا را هم مسئول تشریفاتش می کند!

(تفصیل را در جلسه چهارم سخنرانی حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود! بشنوید)

یک تقسیم:

فاسق عادی: مصرف کننده فسق/ فاسق حاکم: توزیع کننده فسق/ فسق یزیدی:  تولید کننده و حلال کننده و مشروعیت بخش به فسق

تطبیقی در دنیای ما:

 1. فاسقان عادی و شهروند
 2. حکام فاسق ( گزارشی از کارهای بن سلمان از رواج کازینو و کنسرت مختلط تا اولین قدم برای تحریف قرآن با الزام به تلاوت قرآن نجدی)
 3. فسق پساکفر و پسا ظلم طاغوتِ جهانی:
  – ویژه خواری اش را در دوره استعمار کرده( از هند شرقی تا خاندانهای روچیلد و راکفلر و… در پایتخت های اروپایی)
  – پس از تاراج ها و تجاورزها با ایجاد نظم و نهاد بین المللی به مرحله قاسطین رسیده!
  – طغیانش علیه میراث انبیاء او را در دهه های اخیر به فسق پسا کفر و پسا ظلم رسانده!
  مشترکات ادیان و انبیاء را تغییر می دهد! هم جنس بازی را حلال و کلیسا را موظف به اجرای تشریفاتش می کند!
  – این همه رشد سگ بازی اتفاقی نیست!
  – ماجرای مسجد لیبرالی ابن رشد گوته در برلین!

کشف حجاب یزیدی!

این کشف حجاب یزیدی در سه مرحله را در فایل صوتی بشنوید!

چکیده جلسه پنجم:

یزید، مجمعِ “جاهلیت بادیه” و “مدنیّت روم و کسری” است! مدتی “بادیه نشینی” بخاطر زبان و ادب عربی او را سگ باز و کفتر باز کرده و “شام زیستی” او را اهل مطربی و مشروب و زن بارگی کرده است!

یزید مجسمه ی مرحله فسق پسا کفر و پسا جورِ اموی است.

حاکم شدن فسق پسا جور ملازم دو اتفاق است:

 1. اکثریتی از جامعه را همراه می کند(الناس علی دین ملوکهم)، فسق شهروند و مصرف فسق رونق می گیرد!
  مسعودی می نویسد در دوره او مطربی در مکه و مدینه شایع و شرابخواری آشکار شد!(مروج الذهب ج۳ص۶۷)
 2. کسانی که مقاومت می کنند و با فسق ابلیسی او نسازند، ظلم به اینها به “ضیم” تبدیل می شود
  ظالمِ فاسق، ننگ بر مخالفین تحمیل می کند!
  دختران رسول خدا را با صورت های مکشوف، شهر به شهر می چرخاند! تار و تنبور را کنار تازیانه برای تحقیر آنها قرار می دهد!

(تفصیل را در جلسه پنجم سخنرانی حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود! بشنوید)

دیدن ساختارها، رویه ها و سیاست های فسق ساز مهمتر از دیدن آخر زنجیره و مصرف فسق!

– نمونه ای از حجاب در کشور خودمان

فسق پسا کفر و پسا جورِ حاکم شده دو کار می کند:

 1. عده ای رفیق و همراه، شیوع فسق شهروندی
 2. عده ای قربانی فسق حاکم و شهروند، ظلم به اینها، به ضیم(ظلم با ننگ) می رسد!

پروژه یزیدی موسیقی حرام!

 • از سائب خاسر تا جمیله؛ از شام تا مدینه؛ تا کاروان حج خوانندگان!
 • شیوع غنا در مکه و مدینه و شرابخواری علنی(مروج الذهب ج۳ص۶۷)/ ترک نماز و قرآن و…
 • پهلوی دوم ادامه کشف حجاب رضاخانی را برعهده وزارت فرهنگ(بگو خوانندگان و…) نهاد!

– عجیب اینکه اینبار بی حجابی بیشتر شایع شد و واقعه گوهر شادی هم اتفاق نیافتاد!

اضافه کردن ساز و آواز در کنار اسارت اهلبیت، برای تحمیل ضیم به آنها، از اختصاصات فسق یزیدی است

چکیده جلسه ششم:

عفاف همه جا لجام زدن بر قوه و اشتهاست.
از قاعده به سوی نوک مخروط جامعه هرچه بالا روی، قوه و قدرت و مقدورات و بالتبع مشتهیات بیشتر میشود؛ پس عفاف حاکم و حکمرانی هم مهمتر است.
اصلا اگر حاکم بر خود و حکمرانی اش، قید و لجام عدالت نزند، نه عفیف میشود و نه عفت در رعایا می گستراند.
پس از این مرتبه، امربه معروف ونهی از منکرش در شهروندان اثر می کند.

همین جا هم برای تاثیر و تحقق عفاف و دیگر فضایل در جامعه باید سه مرحله را با تدبیر بگذراند:
۱٫ ارشاد جاهل با بهترین وسایل؛ تا واجب، معروف شود و حرام، منکر.
۲٫ رعایت شان ولایت طرفینی و مشاع مردم (المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض) برای تحقق بلاتنازل امربه معروف و نهی از منکر عمومی(مردم به دولت، مردم به مردم، دولت به مردم).
۳٫ تفاهم و قرار اجتماعی موکد، معلوم و معین برای پیگردهای الزامی (مفاد آیه۱۲ممتحنه، روایات و فتاوای ذیل: لایعصینک فی معروف)

(مقایسه روش نبویِ گسترش فضایل در جامعه را با روش یزیدی در سریان فسق، بخصوص در مواجهه با معارضین(فضایل یا فسق) در بحث: “حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار می شود” در فایل صوتی جلسه ۶ بشنوید)

عفت همه جا لجام بر شهوت و قوه و قدرت است.

 • هرچه از قاعده به نوک مخروط جامعه بالا رویم قدرت و مشتهیات بیشتر میشود، عفاف حاکم و حکمرانی مهمتر است
 • عفاف حاکم و حکمرانی ملازم عدالت و قسط اوست!

مقایسه عفاف گستری نبوی با فسق یزیدی!

(هم به جهت همراه کردن اکثریت و هم مواجهه با معارضین)

بدون عدالت، حکومت اثر گذاری در نهی از منکر ندارد

مراحل تحقق عفت و فضیلت ها:

 1. معروف سازی واجبات و منکر سازی محرمات(ارشاد جاهل و ابعاد و احکام آن)
 2. دادن جایگاه ولایی مردم(ولایت مشاء طرفینی: المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض)،️ تحقق امر به معروف بدون تنازل
 3. پیگرد و الزام
 • نکات مهم تفسیری، روایی، فقهی آیه ۱۲ ممتحنه

* (تفصیل را در فایل بشنوید و اگر پسندیدید با دیگران اشتراک بگذارید)

چکیده جلسه هفتم:

فضایل اخلاقی در جامعه با قانون و پیگرد ایجاد نمی شود ولو قانون و پیگرد برای حدود آن لازم باشد.
آنچه روح قوانین در یک جامعه اسلامی است، ولاء مردم با اولیاء الهی است، همان که مودت ذی القربی نام گرفته است.
این مودت و محبت حسینی در جامعه شیعی، رئوس اخلاق مثل سخاوت و شجاعت ساخته است؛ آیا می تواند عفاف هم بسازد؟!
مهندسی معکوس سخاوت عراقی اربعین، شجاعت ایرانیِ انقلاب و دفاع مقدس به ما کمک می کند که بتوانیم از محبت حسینی، عفت عمومی هم بسازیم و آنرا ارتقاء دهیم.

(در جلسه هفتم بحث “حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار می شود!” به این مهندسی فرهنگی پرداخته شده است)

جامعه اسلامی، جامعه ای با ولاء نسبت به هم و نسبت به اولیاء خدا

عفیف شدن جامعه با این ولاء

این روح برای آن قوانین و الزامات است.

چگونه محبت حسین(ع) برای جامعه فضیلت شجاعت و سخاوت ساخت؟

 • مهندسی معکوس ایندو!

مهندسی معکوس برای ساخت عفاف از محبت!

– ابتکار امام رضا(ع)

چکیده جلسه هشتم:

چشمه فضائل در جامعه، “ولاء اهلبیت(ع)” است. “قوانین و الزامات” برآمده از آن و نگهبان آنند.
نباید “جوی” را جای “آب” قرار داد! جوی خالی، آبادانی نمی آورد.

اهلبیت(ع) پس از افزودن ولاء و محبت جامعه اینگونه از آن محبت، “عفت عمومی” می سازند:

 1. امساک فرهنگی.
  الگوی ابتکاری امام رضا(ع).
 2.  زکات فرهنگی.
  الگوی ابتکاری امام سجاد(ع).
 3. کفاره فرهنگی.
  الگوی ابتکاری امام کاظم(ع).

توضیح این سه گام را در جلسه هشتم بحث “حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود” بشنوید!
اگر خواهان تفصیل بیشتر بودید به سلسله مباحث “موج سوم عشق” رجوع کنید.

فسق یزیدی عده ای را رفیق و عده ای را قربانی می کند اما چشمه فضیلتها وقتی ساری شود، قربانی ندارد.

 • مثل خانواده که فصیلتش “رحمت” و “مودت” است و مهریه و حقوق و تکالیف، کالبد برای آن روح است؛ فضیلت های اخلاقی هم روح جامعه است و قوانین و الزامات کالبد نگهدار آن…
 • اهلبیت پس از افزودن ولاء و محبت جامعه در چند گام از آن محبت، “عفت عمومی” می سازند:
 1. امساک فرهنگی
  – نمونه ای الگو از امام رضا(ع)
 2. زکات فرهنگی
  – نمونه ای الگو از امام سجاد(ع)
 3. کفاره فرهنگی
  – نمونه ای الگو از امام کاظم(ع)

تفصیل را در فایل صوتی بشنوید

بیشتر از این را در سلسله بحث: موج سوم عشق بشنوید

چکیده جلسه نهم:

عفاف حاکم، عدالت است!

وقتی عفاف، لجام زدن به قوه و اشتهاء است، هرچه به نوک قدرت نزدیک شود، عفاف مهمتر می شود.

آنجا که بیت المال و اعتبار و امضاء طلایی هست، مشتهیات هم بیشتر است، پس عفاف حاکم مهمتر است.

اما قید زدن قوای حاکم، همان عدالت است. عدالت حاکم یعنی از قوا و توانش برای مشتهیات خود استفاده نکند. عدالت حکمرانی هم با این قید زدن به حاکمان تدارک میشود.

(تفصیل را در جلسه نهم بحث “حزب قاسطین به فسق یزیدی باردار میشود” بشنوید)

تحلیل فسق پساکفر از آیه ۵۵نور

– ارتجاع، فسق یزیدی است!

– سختی “یعبدوننی و لایشرکون بی شیئا”

– اصل فسق پس از تحقق اجتماعی دین با ارتجاع خود نمایی می کند!

 • عفاف حاکم، عدالت او و حکمرانی اش است!
 • مشکلات موجود از آن مجموع نظام حکمرانی است نه یک بخش خاص (سخنی مهم از رهبر انقلاب)
 • برای عدالت حکمرانی، حاکم عادل باید محتسب بگذارد!

-آقای رئیسی شعار “گشت ارشاد مسئولین” را داد امیرالمومنین(ع) اجرایش می کرد!

* تفصیل را در فایل صوتی بشنوید.

عین جمله ای که از رهبر انقلاب در جلسه نهم بحث “مع الحسین علیه السلام” نقل به مضمون شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *