سخنرانی/ درس گفتارهای حضور قلب در نماز

سلسله «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در ماه رمضان ۱۳۹۵ منتشر می‌شود.

این درس گفتار از کتاب «در محضر روح الله – حضور قلب در نماز» گفته می‌شود.

 1. دریافت جلسه نخست «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 2. دریافت جلسه دوّم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 3. دریافت جلسه سوّم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 4. دریافت جلسه چهارم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 5. دریافت جلسه پنجم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 6. دریافت جلسه ششم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 7. دریافت جلسه هفتم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 8. دریافت جلسه هشتم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 9. دریافت جلسه نهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 10. دریافت جلسه دهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 11. دریافت جلسه یازدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی”

 12. دریافت جلسه دوازدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 13. دریافت جلسه سیزدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 14. دریافت جلسه چهاردهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 15. دریافت جلسه پانزدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 16. دریافت جلسه شانزدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 17. دریافت جلسه هفدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 18. دریافت جلسه هجدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 19. دریافت جلسه نوزدهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 20. دریافت جلسه بیستم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 21. دریافت جلسه بیست و یکم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 22. دریافت جلسه بیست و دوّم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 23. دریافت جلسه بیست و سوّم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 24. دریافت جلسه بیست و چهارم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 25. دریافت جلسه بیست و پنجم«درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 26. دریافت جلسه بیست و ششم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 27. دریافت جلسه بیست و هفتم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 28. دریافت جلسه بیست و هشتم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 29. دریافت جلسه بیست و نهم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 30. دریافت جلسه سی‌ام «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 31. دریافت جلسه سی و یکم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

 32. دریافت جلسه سی و یکم «درس گفتارهای حضور قلب در نماز» | “دریافت از پیوند کمکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *