۰۴/ ۱۰۰۰ثانیه منبر مجازی برای رجب

دریافت صوت جلسه چهارم«۱۰۰۰ثانیه منبر مجازی برای رجب» | «دریافت از پیوند کمکی»

 جرعه ای از رشحات المعارف
جلسه چهارم: فطرت‌های چهارگانه احترام حاضر

شب تولد جواد الائمه(ع) است. به شخصی که از ایشان نصیحت خواست فرمود: بدانکه هرگز از چشم خداوند خالی نیستی! حالا ببین چگونه باشی؟![۱].

این همان راهکار و شاهکار تربیتیِ دادنِ درک محضر در سیره اهل‌بیت است.

آیت الله شاه آبادی چهار جلوه برای این حاضر در فطرت می‌شمارد؛ که احترام و رعایت می‌آورد:

  1. حاضری که مُنعم ماست. محضر منعم، محترم است.

اگر سر سفره کسی باشی، حتی او را هم نبینی، رعایت محضر آن سفره و مهمانی می‌کنی.

“چه می‌گویی وقتی سؤال فرمود: آیا حضور حاضر یا حضور منعم محترم نبود؟! یا حاضر و منعم نبودم[۲]؟!”

  1. حاضری که مقتدر است. محضر مقتدر، محترم است.

این رعایت حتی در حیوانات هم هست. در حضور مقتدر از خود مودب‌اند!

حال، درک محضر کسی که همه قدرت‌ها از اوست، چه باید باشد؟

“اگر پروردگار سبحانه و تعالی بپرسد که چگونه معصیت و نافرمانی مرا جایز شمردی و روا داشتی و حال آنکه حضور مقتدر محترم است، چه جواب می‌دهی؟[۳]

  1. حاضری که کامل است. محضر کامل، محترم است.

استادی در علم و هنر وقتی حاضر است در آن عرصه شاگرد و عامی رعایت احترام و ادب می‌کند.

اصلا تفاوت جایگاه‌های اجتماعی افراد نزد مردم بخاطر همین حکم فطری است که کامل در نظر فطرت، محترم‌تر است[۴]

آیا هر کمالی از خدانیست؟! “آیا سزاوار است در حضور چنین کاملی نافرمانی کردن؟! با اینکه لزوم احترامش، حکم فطرت است[۵]

  1. حاضری که محبوب است. محضر محبوب، محترم است.

در معشوق‌های زمینی هم چنین است که در حضور و محضر او، عاشق در شدت رعایت است. در کلمات و حرکاتش شدت دقت را دارد.

جالب اینکه این رابطه، به دیگران هم محضر می‌دهد. محبی که با محبوب خود تلفنی حرف میزند؛ ما، بین آنها نیستیم، اما حال مراعات محب، مارا هم محضر می‌دهد، متوجه می‌کند و به آن محبوب جلب می‌کند.

سردار دل‌ها در کرملین اذان گفت و به نماز ایستاد؛ مقامات روسیه را خیره کرد و تحت تأثیر برد.

نسبت سه‌گانه گناه:

  • نسبت به خود عصیان
  • نسبت به عاصی و گناهکار
  • نسبت به معبود
    نسبت به معبود همه گناهان، کبیره‌اند چون مغایر با فطرت حضور حاضر است.[۶]

٭ تفصیل را در فایل صوتی بشنوید

[۱] تحف العقول

[۲] ص۳۳

[۳] ص۳۳

[۴] ص۳۴

[۵] ص۳۵

[۶] ص۲۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *