معجزه اظهر الجمیل!

همه ما میتوانیم هر روز شاهد یک “خرق عادت الهی” درباره خود باشیم!

حساب کن:

  1. خوبی هائی که ازخودت سراغ داری ونشر نیافته است؟!
  2. بدی هائی از خودت که پنهان مانده؟!
    کدامیک بیشتر است؟!
    به نظرم گزینه ۲
    درحالیکه اغلب آدمهای پیرامون معمولی اند و خیلی خود را نساخته اند پس:
  3. کمتر غرورشان اجازه میدهد خوبی ما را پذیرفته نشر دهند!
  4. بیشتر اهل سرک کشیدن و تفحص در بدی های ما هستند!

با عین حال بیشتر بدی های ما مخفی و اغلب خوبی های ما شایع شده است!

حتی مدح و ثناهائی درباره ما شایع شده که در خود خوبی اش را سراغ نداریم!

معلوم است دست غیبی ای در کار است که کارش اظهر الجمیل و ستر القبیح است.

“من اظهر الجمیل وستر القبیح”

(ای کسی که خوبی ها و زیبایی ها را آشکار و زشتی ها را میپوشانی)

او خدای مهربان و دوست داشتنی ماست…

محسن قنبریان
جلسه اخلاق با طلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *