فقه ترازِ نظریه نظام انقلابی!

 

وقتی از فقاهت دفاع می کنیم، تنها دانش اسلامی-ولو بشری و با خصائص بشری- را قصد می کنیم که اتصالش به معصوم برقرار و عمدتا حول روایات -آن هم معتبر- شکل گرفته است.

متاثر از “نظاماً للمله”(نظم بخش به شریعت) بودن معصوم، میتواند “نظم شرعیِ” آموزه ها در مواجهه با دنیای نوبه نو را کشف کند و “عصرِ دینی” را دنبال کند؛ نه به “دینِ عصری” تن دهد!

اینگونه با “نظمِ عرفی” مدرنیته دیالوگ و دیالکتیک دارد و با “خلاقیّت بخشی به علوم دیگر”، “نهادها”ی متناسب نظم شرعی خود را می سازد نه ماشین امضای نهادهای نوبه نوی نظم عرفی شود!

تفصیل این رویکرد را در #کارگاه_های_فقه_تراز تعقیب کرده ام…

پ.ن: مقاله مورد اشاره در ویدئو از شهید بهشتی را از اینجا ببینید.

محسن قنبریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *