جناب آقای حیدری هم باید توضیح دهند!

بارها به عرض رسیده که در نقدها، “ما قال” و گفته را نقد می کنم نه “من قال” و گوینده را! لذا در نقدها تعرضی به خود اشخاص نمی‌کنم. چه بسا آنها از مثل بنده در همان مورد نقد معتقدتر و ملتزم‌تر هم باشند والله العالم.

برخی خوانندگان یا مریدان ایشان با نقد اخیر اصرار داشته اند کدها و مطالبی منتقل کنند که ایشان مخالف پیاده روی اربعین نیست.(که ما هم چنین ادعائی نکردیم)!

حتی یکی از مریدان همین روزها از ایشان استفتائی کرده و با جواب ایشان برای ما ارسال کرد؛ که هرچه منتظر ماندیم در سایت و کانال رسمی ایشان انعکاسی نداشت تا جواب ما قابل ارجاع به سخن ایشان باشد. بفرض صحت انتساب پاسخ استفتاء به ایشان؛ درجواب از نظرشان درباره زیارت اربعین مرقوم داشته‌اند: “بادلیل معتبر شرعی محکم ثابت نشده؛ بله ادله‌ای هست اما به حدی که مثل حکم تعبدی، زیارت شرعی روز اربعین ثابت شود نیست.”

بعد آنرا ذیل ادله عام زیارت سیدالشهدا برده و زیارت میلیونی اربعین را از معالم تشیع خوانده و از مهمترین عوامل ارتباط جوانان به دین و مقدسات خوانده و آنرا مهمترین عامل تقویت ملکات اخلاقی با مشاهده کرم و جود و ایثار و برادری و تعاون خوانده و حتی صورت کوچکی از اجتماع مردم در روز ظهور دیده‌اند! بعد به روایات استحباب پیاده روی برای زیارت سیدالشهداء تمسک جسته‌اند و نتیجه گرفته‌اند: زیارت اربعین چه دلیل معتبر شرعی داشته باشد چه نداشته باشد فعلا نشانه قدرت خداوند در جاودانگی امام حسین شده است!

شاید ویدئوی چندسال پیش ایشان در درس فصوص هم موید همین باشد.

این انصاف ما درباره نقل سخنان دیگر ایشان درباره پیاده روی اربعین.

اما با این نقل معما جدی‌تر میشود:

اگر پیاده روی میلیونی کنونی اربعین از معالم تشیع و صورت کوچکی از روز ظهور است؛ پس چرا در آن ویدئو آنها را -اقلا به این شکل تمجید شده خودشان- زیر سؤال می برد؟!

آیا این صوت و تصویر ایشان نیست که می گوید: “اینجا[ایران] که از ٨ساعت، ۷ساعت و۳۵دقیقه اش دروغ کار و کاذب است؛ و عراقی که ۴۰٪ یا۶۰٪ زیر خط فقر است؛ و اینجائی که از ۱۳٪تا۳۳٪ زیر خط فقر است من باید اجازه بدهم آقایان بروند پیاده روی برای آقا امام حسین یا تولید بره بالا؟!”

اگر همین پیاده روی موجود به حسب جواب استفتاء ادعائی، مهمترین عامل ارتباط جوانها به دین و مهمترین عامل تقویت ملکات اخلاقی است؛ پس چگونه خود اشکال می کنند که: “اگر صدا و سیما آمد و گفت کارکردن در دانشگاه و کارخانه ها ثوابش از پیاده رفتن به امام رضا صدبرابر[بیشتر است!] والله همان روز می بندنش. پس فرهنگ سازی کار کیه؟ این فرهنگ سازی هم کار موسسه[امام جواد متعلق به خودشان]است.”

مهمترین عامل تقویت ملکاتی مثل ایثار و برادری و تعاون و… برای پیاده روی را از ایشان قبول کنیم یا این تعرض که: “آنجا[عراق] می گوید امسال ۲۰میلیون زائر آمده امام حسین؛ اینجا[ایران] خواهد گفت باید کاری کنیم ۳۰میلیون بیان امام رضا! مطمئن باشید اینجوری میشود!”

پیاده روی برادری و تعاون آفریده یا رقابت و رو کم کنی؟!

کدام حرف جناب حیدری حرف نهائی شان است؟ ویدئوی مورد نقد ما در تاریخ اردیبهشت۹۷ ایراد شده و ویدئوی درس فصوص برای آبان۹۶ است. در فقه، اصل بر نظر جدید مفتی است.

اگر هم این استفتاء ادعائی نظر نهائی است(که نمیدانیم چرا هنوز نشر عمومی نداده اند!) آخرش بفرمایند مردم پیاده روی میلیونی بیافرینند یا ایشان به حسب آن ویدئو، نمی توانند اجازه دهند بخاطر فقر پیاده روی روند؟! وکار در کارخانه صد برابر ثوابش بیشتر است؟!

این استفتاء ادعائی و ویدئوی درس فصوص ایشان، و معما و پرسش از ایشان را جدی تر میکند! این تهافت در سخنان از چه روست؟؟

امیدواریم این استفتاء ادعائی نظر نهائی شان باشد و برای آن سخنان توضیح یا تعذیری منتشر کنند.

اربعین روز اختلاف نیست. استدلال و فکری نقد شده بود که گمان می شد شبهه در حماسه اربعین باشد. اصراری بر مخالفت با شخص خاصی نداشتم.

محسن قنبریان
۹۸/۷/۱۷

 

 ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *