بایگانی ماهیانه: مرداد 1402

سخنرانی/ عاشورا به وقت شام!

حجت الاسلام قنبریان در دهه دوم ماه محرم ۱۴۰۲ ش، به همت هیئت الزهرا(س) دانشگاه شریف سخنرانی با عنوان «عاشورا به وقت شام!» دارند. این سخنرانی منتشر می شود.

دریافت شب نخست «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

  • اعتماد به نفس دستگاه اموی
  • گوشه ای از تدابیر اموی درباره عاشورا
  • معادله را یک زن به هم زد!

دریافت شب دوّم «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت شب سوّم  «عاشورا به وقت شام!» | “دریافت از پیوند کمکی

  • دوگانه جماعت-امامت
  • پیراهن عثمان
  • سه قاعده روشنگری زینب کبری و اسرا:
  1. امید به خدا و وجدان عمومی
  2. سنخیت نه سجاعت
  3. مجاوره-محاوره

ادامه خواندن سخنرانی/ عاشورا به وقت شام!

صدا و سیما/ ۰۲۰۵۰۴ – برنامه ماجرا

برنامه ماجرا پخش شده از شبکه چهار سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش اجرا شد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

صدا و سیما/ ۰۲۰۵۰۴ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

 

ارائه و خلاصه قسمت هشتم (آخر)

قسمت هشتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم مع الغیر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

 

فرصت سازی و بروز آزادی غیرقابل سلب امام سجاد(ع) در شام

قسمت هشتم(آخر) × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم مع الغیر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

«جهاد تبیین» یعنی زدنِ حرف نافع و نقطه زنی!

قسمت هشتم(آخر) × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم مع الغیر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

پدیده‌ی «دین‌بازی»!

قسمت هشتم(آخر) × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم مع الغیر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

دین بازی عده ای، توجیهی برای عدم دینداری افراد نمیشود؟

– عده ای در لباس انسانیت هم کاسبی میکنند
– زینب کبری نه تنها خودش آزاد است بلکه میخواهد دین را هم آزاد کند
– وظیفه ما هم آزاد کردن دین است نه انفعال
– اسارت دین مهمتر از اسارت افراد است
– ماجرای خطبه امام باقر در دربار یزید

قسمت هشتم(آخر) × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم مع الغیر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

صدا و سیما/ ۰۲۰۵۰۳ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

 

ارائه و خلاصه قسمت هفتم

قسمت هفتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم وحده

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

 

آزادی غیر قابل سلب

قسمت هفتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم وحده

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

احساسات زیاد دلیل بر ضعف نیست! / قدرت تبلیغاتی دستگاه اموی

قسمت هفتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم وحده

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

“آزادگی درونی” مانع تسلیم شدن/ ما نمیتوانیم “اخلاق” را از “سیاست” جدا کنیم!

قسمت هفتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم وحده

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

امام علی(ع): الحُرُّ حُرٌّ و إنْ مَسَّهُ الضُّرُّ ، العَبدُ عَبدٌ و إنْ ساعَدَهُ القَدَرُ
آزاده ، آزاده است هر چند سختى و مرارت بیند ؛ و بنده ، بنده است هرچند تقدیر یاریش کند .

قسمت هفتم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
متکلم وحده

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

صدا و سیما/ ۰۲۰۵۰۲ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

ارائه و خلاصه قسمت ششم

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

بین “آزادی” و “مسئولیت” رابطه مستقیم وجود دارد.

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

 

مهمترینِ انتخاب ها، حق تعیین سرنوشت خود است.

مهمترینِ انتخاب ها، حق تعیین سرنوشت خود است.
قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

آزادی مشروع، آزادی است که پشتوانه اش انتخاب عقلانی است.

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

واکنش هوشمندانه امیرالمومنین (ع) در برابر خوارج

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

ماجرای نامه امام حسین (ع) به بنی هاشم

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

آزادی ای که همراهش مسئولیت اجتماعی نباشد ، آزادی نیست.

قسمت ششم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
جمع مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

صدا و سیما/ ۰۲۰۵۰۱ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

ارائه و خلاصه قسمت پنجم

قسمت پنجم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث
مثنی مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

نسبت مادر و همسر وهب نصرانی با بحث آزادی / وهب در “اقدام علیه طاغوت زمان” شرکت کرد.

قسمت پنجم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مثنی مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

حقیقت غیر از ما وجود دارد یا ساخت میل و اراده ماست؟

قسمت پنجم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث

مثنی مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

“ارزش ها” ثابت اند و در گذر زمان تغییری نمی‌کنند ولی قالب ها و فرم ها عوض میشود.

قسمت پنجم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مثنی مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

صدا و سیما/ ۰۲۰۴۳۱ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

ارائه و خلاصه قسمت چهارم

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

حد خروج از وابستگی ها کجاست؟!

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

“انتخاب” و امکان”تحقق”

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

بخشی از نماهنگ “همیشه پیشرو” |بیانات مقام معظم رهبری در بررسی پدیده‌ی پیشتازی بانوان مسلمان ایرانی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

در جایی که انقیاد نسبت به یک ارزش مطلق، مانعی به نام وضعیت طبیعی بر سر راهش باشد، باید آن وضعیت طبیعی به نفع ارزش حذف شود.

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

هزینه برای آزادی

قسمت چهارم × برنامه تلوزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث حاضر

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

 

صدا و سیما/ ۰۲۰۴۳۰ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

ارائه و خلاصه قسمت سوم

قسمت سوم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث جمع مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

دسته‌ی بی انتخاب | دسته ای که برای یزید و والیانش کِل میکشند و برای امام حسین(ع) گریه میکنند.

قسمت سوم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث جمع مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

زنان و مردان بی انتخاب کوفه

قسمت سوم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث جمع مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

“جنس اول” شدن به چیست؟!

قسمت سوم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث جمع مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

داستان زنی از سپاه عمر سعد که در ماجرای غارت خیمه ها، دست به شمشیر برد.

قسمت سوم × برنامه تلوزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث جمع مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

روز جواز تن نمایی زن به پذیرش هووئی از جنس مردان می انجامد! – آزادی وقتی در لاابالی گری مصرف شود، بخاطر ارزش اخلاق قید نمیخورد اما بخاطر منافع سیاستمداران قید میخورد. – یه مرور اصالت های فرهنگی و اخلاقی اروپا را هم گرفته است – آدم های ذی نفوذ هم تحت تأثیر گفتمان نقش های فیک برای زنان قرار میگیرند – ماجرای رد خواستگاری یزید از دختر عبدالله بن جعفر

قسمت سوم برنامه تلویزیونی علامت

(عاشورا در صیغه مونث)

حجت الاسلام قنبریان

صدا و سیما/ ۰۲۰۴۲۹ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد.  حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

ارائه و خلاصه قسمت دوم

برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

پنجشنبه ۲۹ تیر | شبکه دو سیما

لیبرالیسم اخلاقی | تعریف لیبرالیسم به زبان ساده

قسمت دوم × برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

“آزادی” باید خرج “عدالت” شود. / آزادی همه جا حد دارد.

قسمت دوم × برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

رابطه “آزادی معنوی” با “آزادی اخلاقی”

قسمت دوم × برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

توافق نانوشته اشراف با یزید!

قسمت دوم × برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

در دنیای جدید، سختی و تیزی “سرمایه داری” را با “لیبرالیسم” میگیرند.

قسمت دوم × برنامه تلویزیونی «علامت»

عاشورا؛در صیغه مونث مثنی مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

شبکه دو سیما

صدا و سیما/ ۰۲۰۴۲۸ – عاشورا، در صیغه مونث

برنامه علامت پخش شده از شبکه دو سیما، ماه محرم ۱۴۰۲ش با عنوان «عاشورا، در صیغه مونث» را روی آنتن دارد. حجت الاسلام قنبریان بعنوان کارشناس حضور دارد.

دریافت «۰۲۰۴۲۸ – عاشورا، در صیغه مونث» | “دریافت از پیوند کمکی

آزادی شعار عاشورا است./عاشورا آمده است که آزادها را آزاد کند.

برنامه تلویزیونی «علامت» | قسمت اول
عاشورا؛در صیغه مونث

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان

چهارشنبه ۲۸ تیر | شبکه دو سیما

رابطه “انتخابِ‌خوب” و “آزادی”

قسمت اول × برنامه تلویزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

آزادی، “عصیان” و “انقیاد” و “تمرد” و “تقید” میخواهد.

قسمت اول × برنامه تلویزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

سوال اصلی این است که آزادی موجب انتخاب بهتر است یا انتخاب بهتر، آزاد کننده است؟

قسمت اول × برنامه تلویزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

استبداد: مانع اصلی آزادی

قسمت اول × برنامه تلویزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما

تفاوت “مستضعف” و ” مستسلم”

قسمت اول × برنامه تلویزیونی «علامت»
عاشورا؛در صیغه مونث
مفرد مونث غایب

گفتگو با حجت الاسلام قنبریان
شبکه دو سیما